Sådan passer vi på børn og unge i Ungdommens Røde Kors

  I URK arbejder vi med udsatte børn og unge, der nogle gange har det svært. Som organisation har vi en særlig adgang til disse børn og unge, og vores frivillige kan spille en særlig rolle for dem og gøre en kæmpe forskel i deres liv

  Med vores særlige adgang til børn og unge, følger der også forpligtelser til at: 

  1. Beskytte børn mod enhver form for overgreb. Både ved at forebygge, men også ved at reagere på bekymringer.

  2. Sikre at alle børn trives og kan udvikle sig i URK. Vi skal (ifølge vores strategi) skabe aktiviteter for udsatte børn og unge, som løfter dem.

  Det er de voksnes og de frivilliges ansvar at børn og unge beskyttes og trives i URK.

  Her på siden kan du lære mere om, hvordan du kan sikre dette, når du arbejder med børn.

  Samværspolitik – sådan passer på vi børn og unge i URK

  Du kan læse om URK's samværspolitik her

  Værktøjer til frivillige ledere:

  Når bekymringen opstår

  Læs mere i vores tillæg i samværspolitikken her

  Skal du indhente børneattester?

  Sådan skaber vi gode rammer og relationer

  Se videoen og hør, hvordan du kan skabe gode rammer og relationer

  Værktøjer til jer, der arbejder med børn

  Når bekymringen opstår

  Som frivillig i URK har du pligt til at reagere, hvis du bliver bekymret for et barn eller får viden om, at et barn har brug for hjælp. En bekymring kan opstå, hvis barnet direkte fortæller dig noget, som er svært, eller hvis du har en dårlig mavefornemmelse.

   

  Når bekymringen opstår

  Læs mere om, hvad du kan gøre, hvis bekymringen opstår

  • Hvordan skal du reagere?

   Du skal aldrig føle dig alene med dette ansvar. Tal sammen i frivilliggruppen om det, der bekymrer dig fx efter en frivilligvagt eller frivilligmøde. Du kan også altid kontakte din konsulent på sekretariatet, som står klar til at hjælpe og vejlede.

   Er der akut brug for hjælp udenfor kommunens åbningstid kan du ringe til den sociale døgnvagt på telefonnummer 114.

  • Skal der laves en underretning?

   Nogle gange kan en bekymring lede til en underretning. Som frivillig er du omfattet af den almindelige underretningspligt, som alle borgere i Danmark er omfattet af. Det betyder, at du har pligt til at underrette kommunen, hvis du bliver bekymret for, at et barn mistrives, er udsat for vold eller overgreb.

   ”Den, der får kendskab til, at et barn eller ung under 18 år fra forældres eller andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller som lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen.” (Den Sociale Servicelov)

  • Hvad er en underretning?

   En underretning er en konkret besked til kommunen, som har til formål at informere kommunen om din bekymring. En underretning skal ses som en håndsrækning til barn og/eller familie, der kan åbne op for særlig hjælp og støtte til både barn og familie.

   Sekretariatet står altid klar til at hjælpe dig, hvis du skal lave en underretning.

  • Hvordan laver jeg en underretning?

   Der er ingen formelle krav til en underretning. Du kan søge vejledning på din kommunes hjemmeside ift. hvordan du skal gøre. Det kan være en god idé at skrive ned, hvilke observationer der har gjort dig bekymret. Hvad er der sket eller sagt? Undgå så vidt muligt formodninger eller oplysninger fra anden hånd. Derfra anbefaler vi, at du altid tager kontakt til din konsulent, hvis der skal laves en underretning i din aktivitet.

   Hvis du er i tvivl om, hvem din konsulent er, kan du kontakte team børnesikkerhed

  Ofte stillede spørgsmål om underretning

  Har du eksterne på besøg i aktiviteten?

  Hvis du har eksterne på besøg i aktiviteten, kan du læse her, hvordan det kan håndteres

  Er du okay?

  Hvis du har brug for hjælp, så kan du tage et kig på Mødrehjælpens side her

  Hvis du vil vide mere om børn og unges rettigheder kan du læse mere om det her