Stock_frivillig og deltager_Ungdommens Røde Kors_2022

  Innovationsprojekt med Egedal Kommune og BikubenFonden

  Nyt innovationsprojekt skal være med til at sikre en bedre overgang for anbragte unge ind i voksenlivet. Sammen med Egedal Kommune arbejder vi med, hvordan anbragte unge og andre unge kan støtte hinanden i at finde egen bolig.

  Hvordan finder jeg et sted at bo?

  Det er en af de største bekymringer for anbragte børn og unge, når de fylder 18 og skal til at stå på egne ben. Mange føler sig alene i situationen eller føler, at støtten fra kommunen er utilstrækkelig og svær at finde hoved og hale i. Flere står ligeledes med en frygt om at blive ensomme i deres nye voksentilværelse.

  De voksne glemmer hurtigt, hvor meget det fylder for et barn, når man har en dårlig dag og føler sig efterladt, men ingen har tid til at lytte.
  - Celene, tidligere anbragt og nu frivillig i Ungdommens Røde Kors

  Derfor er vi gået sammen med Egedal Kommune om et projekt, hvor vi sammen skal forbedre anbragte unges overgang til voksenlivet. Projektet er en del af en innovationsproces, hvor Bikubenfonden har bevilget fire millioner kroner, så vi som civilsamfundsorganisation og kommune sammen kan udvikle nye og innovative måder at gå til udfordringen på.

  Målet med Bikubefondens støtte er, at erfaringerne fra partnerskabet kan skabe nye nationale løsninger, hvor vi sørger for, at ingen unge går alene ind i voksenlivet. 

  Alle kan være noget særligt for nogen
  Idéen bag samarbejdet er at gøre anbragte unge og andre unge til en ressource for hinanden i overgangen til voksenlivet. I Ungdommens Røde Kors går vi til processen ud fra vores slogan om, at alle kan være noget særligt for nogen.

  Ungdommens Røde Kors er en del af Hjem til Alle Alliancen og samarbejder med De Anbragtes Vilkår.

  Det gør vi, fordi vi ved, at det er en generel ungdomsting at have svært ved at finde bolig og bekymre sig om at skulle flytte ”hjemmefra” og stå på egne ben. En vigtig del af projektet er, at alle skal opleve, at det er helt normalt og okay at ende i en svær situation i forbindelse med boligskift – samt at alle kan være betydningsfulde for andre.

  Anbragte unge og ikke-anbragte unge kan hjælpe hinanden i en af ungdomslivets vigtige overgangssituationer: at flytte i eget hjem for første gang. At de unge hjælper hinanden gensidigt, kan også bidrage til at styrke deres netværk på tværs af sociale baggrunde.
  - Henriette Thirup-Bielefeldt, formand for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget i Egedal Kommune

  Ungdommens Røde Kors faciliterer gruppebaserede forløb

  I Ungdommens Røde Kors har vi lavet sociale aktiviteter med unge i anbringelse og i tiden efter anbringelse i mange år. Vi har solid erfaring med frivillige indsatser, der støtter unge i anbringelse.

  I Egedal Kommune vil vi stå for at facilitere gruppebaserede forløb med anbragte og ikke-anbragte unge, som alle har det tilfælles, at de søger egen bolig. En vigtig del af projektet er, at alle skal opleve, at det er helt normalt og okay at ende i en svær situation i forbindelse med boligskift. Vi faciliterer et rum, hvor unge kan støtte hinanden og dele deres erfaringer.

  I Ungdommens Røde Kors ser vi hver dag, hvordan der sker en stor positiv forandring, når unge går sammen om at hjælpe og støtte hinanden. Vi har stor erfaring med at skabe denne type fællesskaber, og vi glæder os til at sætte disse erfaringer i spil i forsøget på at bringe unge på tværs af forskellige baggrunde sammen om at løse en fælles udfordring med at finde bolig.
  - Jonas Wiederholt Larsen, landsforperson i Ungdommens Røde Kors

  Deltagerne vil opleve…

  • At de ikke står alene med deres bekymringer
  • En følelse af empowerment og at betyde noget for andre
  • At stigma og negativ selvforståelse mindskes
  • Ejerskab over egen situation
  Læs mere om projektet her: