Fremtidsværksted_Ungdommens Røde Kors

Nyt om børn og unge

Her finder du ny viden, historier og artikler om det, vi beskæftiger os med: børn og unge, frivillighed, branchen og om alt det andet, der betyder noget for os.

Vil du læse mere om vores måde at arbejde på og syn på verden?

Unges deltagelse i civilsamfundets fællesskaber

Hvor engagerer unge sig, og hvad motiverer dem til at deltage i civilsamfundets mangfoldighed af foreninger, organisationer, netværk og andre fællesskaber? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver belyst i en ny kortlægning udarbejdet af Moos-Bjerre for Tuborgfondet.

Mange unge engagerer sig allerede i foreningslivet og andre fællesskaber i civilsamfundet. Men hvad skal der til for at motivere endnu flere unge til at bidrage til og deltage i foreningslivet og til at gøre noget sammen med andre, for andre?

Læs hele rapporten fra Tuborgfondet.

Aktuelt_Tuborgfondet_kortlægning af unge_ungdommens røde kors

13 unge civile stemmer

Vi er meget stolte over, at vi har været med til at fostre idéen om et ung, civilt debatpanel sammen med Altinget. Vi håber, at de har inspireret andre unge til at give deres mening til kende.

DEBAT: Altinget: civilsamfund har i løbet af efteråret 2017 givet forskellige unge muligheden for at pege på de udfordringer, samfundet står over for, og hvordan vi som samfund overkommer dem. Det er der kommet 13 video-debatindlæg ud a

Se alle 13 videoer på altinget.dk 

Aktuelt_unge civile stemmer_Ungdommens Røde Kors

Unge står på venteliste for at være frivillige

Vi er ikke i tvivl om, at unge i Danmark ønsker at være med og gøre en forskel, for vi ser det hver uge.

Hver eneste uge modtager Ungdommens Røde Kors flere end 60 henvendelser fra unge, der gerne vil være frivillige hos os. 

Læs DR.dk's artikel.

Unge står i kø_DR_ungdommens røde kors

Ny rapport fastslår: Danske unge er mentalt sunde

Langt de fleste unge har høj grad af mental sundhed, viser ny omfattende rapport. Vi skal være bedre til at finde de få med problemer, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Læs om rapporten i Politiken.

Aktuelt_ungdommens røde kors_politiken

NY RAPPORT: færre unge sigtes i udsatte boligområder

Andelen af sigtede i udsatte boligområder er dalet støt de seneste 10 år. Men faldet modsvarer ikke udviklingen i resten af landet.

Det viser den nye rapport 'Bag om de faldende sigtelsesrater'. Undersøgelsen viser samtidig, at det primært er gruppen af engangssigtede unge, der er blevet mindre, mens gruppen af flergangssigtede ikke er mindsket tilsvarende.

Læs rapporten fra CFBU

Rapport_færre unge sigtes i udsatte boligområder

Unge fra udsatte boligområder er mindre kriminelle

Det går den rigtige vej! De unge i landets udsatte boligområder begår mindre kriminalitet.

Fra 2000 til 2015 faldt antallet af kriminelle mellem 16 og 20 år i de udsatte boligområder med over en fjerdedel, viser en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Læs hele artikel på www.dr.dk 

 

Aktuelt_Ungdommens Røde Kors

Kæmpe sejr til foreningsdanmark

Efter massivt pres dropper regeringen nu planerne om at fjerne foreningers delvise momsrefusion og dermed spare 90 millioner kroner på støtten til foreningsdanmark. Det er en skøn nyhed for os, og for alle de børn og unge, vi laver aktiviteter for.

Læs hele artiklen fra Altinget

Aktuelt_Ungdommens Røde Kors

Nyt fra Hjem til alle-alliancen

Der er i øjeblikket over 2000 hjemløse unge i Danmark, og det samlede antal hjemløse stiger år for år. Sammen med en række andre aktører er Ungdommens Røde Kors en del af Hjem til alle-alliancen. Vores ambition er at afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark ved at skabe boliger og sociale indsatser i hele landet, som hjælper de unge ud af hjemløsheden. Det er vi stolte af at være en del af.

"Hjem til Alle Alliancen vil hacke sig ind over alt på boligmarkedet i kampen for at vende den negative udvikling, hvor antallet af hjemløse unge stiger markant fra år til år."

Læs om alliancens mission i Politiken.

Aktuelt_unge hjemløse_politiken_hjem til alle_ungdommens røde kors

”Det er lige så vigtigt, at vores børn tager ansvar for sidekammeraten som, at de lærer alfabetet”

Ny undersøgelsen viser, at et stort mindretal mistrives i folkeskolen. I Ungdommens Røde Kors er vi desværre ikke overraskede. Men skolen er ikke ene ansvarlig. Det er vi alle. Det er derfor på tide, at civilsamfundet træder til, og at vi alle sammen gør den lille forskel, som skaber den store forandring.

Læs mere om undersøgelsen i Politiken

 

Mistrivsel_undersøgelse_Politiken

Unge er historisk engagerede i at ændre verden

Generation Z, curling-, Youtube- eller Selfie-generationen. Nutidens historisk store antal af unge har fået tildelt mange navne. Men den unge generation er mere engageret i at rykke verden i en bedre retning end nogensinde

Den unge generation deltager i mindre grad i formelle politiske processer og institutioner. Det er en tendens, der foregår på alle breddegrader. Men det betyder langt fra, at nutidens unge er ligeglade. Faktisk viser YDI-undersøgelsen, at unge er mere interesserede i både politiske og civile emner end nogensinde.

Læs mere om de engagerede unge og andre af "Verdens Bedste Nyheder"

Verdens Bedste Nyheder_logo

BØRNERÅDET: Grønlandske børn har det svært

Mange grønlandske børn i Danmark står i en helt særlig situation: På papiret er de danske, men de føler sig fremmede i Danmark og møder store sproglige, fysiske og kulturelle forskelle. I denne undersøgelse har Børnerådet spurgt en gruppe børn, hvordan de oplever at være barn med grønlandske rødder i Danmark. Børnene i undersøgelsen fortæller blandt andet om, hvor svært det er for dem at føle sig hjemme i Danmark og ikke føle sig som en del af fællesskabet.

Læs rapporten fra Børnerådet

 

Frivillige_high five_graffiti_ungdommens røde kors

Trygfonden og SFI udgiver Fællesskabsmålingen

Trygfonden og SFI har lavet en super relevant måling af livsvilkår og social eksklusion i Danmark. Den har vi læst med stor interesse - og giver dig muligheden for at gøre det samme her.

Denne undersøgelse identificerer og beskriver forskellige grupper i den danske befolkning, der oplever en større eller mindre grad af social eksklusion. I undersøgelsen afdækkes, hvad der kendetegner grupperne i forhold til f.eks. demografiske faktorer, arbejdsmarkedstilknytning og helbredsmæssige forhold. Undersøgelsen har særligt fokus på at beskrive de dele af befolkningen, der har en vanskelig livssituation på en række områder. Læs hele rapporten, her: 

Ungdommens Røde Kors_UPL_en anonym ven