Asyl_Workshops_video cover_Ungdommens Røde Kors_2022

  ”Pludselig var jeg en flygtning”

  JUNI, 2022: Hvordan er det at være ung flygtning? Havne i Danmark og bo på et asylcenter? En række unge asylansøgere står frem med personlige fortællinger i nyt projekt hos Ungdommens Røde Kors støttet af Tuborgfondet.

  ”Min stemme kan være et vækkeur, der kan få folk til at se verden og flygtninges skæbne anderledes.”

  Sådan siger Rozina på 17 år. Hun flygtede fra Afghanistan, da Taliban overtog magten i landet, og endte på et asylcenter i Danmark sammen med sin familie. Alligevel kan hun næsten ikke få sig til at bruge ordet flygtning om sig selv på grund af de fordomme, hun møder.

  ”Jeg har set mange fordomme rettet mod flygtninge. Det har jeg set i mange dele af verden. Jeg vil have, at folk skal vide, at man ikke rejser for sjov,” siger Rozina.

  Teksten fortsætter under billedet

  Asyl_Rozina_Undgommens Røde Kors_2022

  Rozina reciterer sit digt om at være flygtning og asylansøger i Danmark til workshop med Ungdommens Røde Kors.

  Derfor deltog hun for nylig i en workshop i storytelling med Ungdommens Røde Kors, hvor hun sammen med andre unge asylansøgere øvede sig i at fortælle sin historie om at gå fra at være en helt almindelig pige i Afghanistan til pludselig at være en flygtning på et asylcenter i Danmark.

  ”Min historie kan være et lille skridt til at opnå, at vi sammen kan skabe en bedre verden,” siger Rozina.

  Ny bevilling fra Tuborgfondet
  Workshoppen i storytelling er en del af Ungdommens Røde Kors’ sociale indsatser med unge i det danske asylsystem. Organisationen har netop fået en stor bevilling fra Tuborgfondet, som gør det muligt at lave aktiviteter på fem asylcentre i Danmark for 200 unge asylansøgere de kommende to år.

  ”De unge asylansøgere, vi møder på landets asylcentre, har et kæmpe uforløst potentiale, som bliver begrænset af systemet. Mange af dem har en utrolig handlekraft og modstandskraft, selvom de lever i stor uvished om deres fremtid og ikke ved, om de kan blive i Danmark,” siger Jonas Wiederholt Larsen, der er landsforperson i Ungdommens Røde Kors.

  Teksten fortsætter under billedet

  Asyl_Rozina 2_Undgommens Røde Kors_2022

  En del af Ungdommens Røde Kors' aktiviteter på asylområdet er at give unge asylansøgere en platform og mulighed for at udtrykke sig - fx via digte, podcast, video eller foredrag.

  Ud over workshops arrangerer frivillige fra Ungdommens Røde Kors ungeklubber på en række asylcentre. Her er et fysisk rum, hvor de unge kan mødes, og hvor der er fokus på almindeligt ungdomsliv og fællesskaber. Det er netop en af grundene til, at Tuborgfondet har valgt at støtte Ungdommens Røde Kors’ indsats på asylområdet, fortæller Peter Giacomello fra fondet:

  ”Det er meget værdifuldt og vigtigt, at unge flygtninge bliver mødt af jævnaldrende unge og kommer ind i et ungt fællesskab – også mens de venter i systemet. Vi er glade for at kunne støtte det vigtige arbejde, som de mange frivillige i Ungdommens Røde Kors udfører,” siger han.

  ”Dit liv skal ikke gå i stå”
  I klubberne tager de også på ture ud af huset for at møde det lokale civilsamfund og erhvervsliv. Og så er det muligt at få en frivillig mentor, når man skal flytte fra centret, som kan hjælpe i den svære overgang.

  ”For os er det vigtigt, at dit liv og dit ungdomsliv ikke går i stå, bare fordi du sidder på et asylcenter. Vores frivillige arbejder for, at den ventetid udnyttes konstruktivt og styrker de unge asylansøgere i en sårbar tid,” siger Jonas Wiederholt Larsen.

  Ungdommens Røde Kors er den eneste organisation, der laver frivillige aktiviteter målrettet unge beboere på asylcentrene i aldersgruppen 17-30 år. Og takket være den nye donation fra Tuborgfondet er det muligt at møde flere af de unge asylansøgere og høre deres fortællinger til særlige arrangementer – fx på Folkemødet i juni og på Ungdommens Folkemøde i september.

  Læs mere om vores aktiviteter på asylområdet

  FAKTA

  • Tuborgfondet har doneret 2,6 millioner kroner til Ungdommens Røde Kors’ sociale aktiviteter på asylområdet. Bevillingen dækker en toårig periode fra 2022.
    
  • Ungdommens Røde Kors er allerede til stede på fem asylcentre i Danmark og kan med donationen lave nye aktiviteter for 200 unge i asylsystemet.
    
  • Ungdommens Røde Kors er den eneste organisation i Danmark, der laver frivillige aktiviteter målrettet unge beboere på asylcentrene i aldersgruppen 17-30 år.
    
  • Aktiviteterne er blandt andet ungeklubber på asylcentrene, besøg ud i lokalsamfundet og mentorordninger.
    
  • Derudover holder Ungdommens Røde Kors workshops i storytelling, der klæder asylansøgerne på til at kunne bruge deres stemme og personlige fortællinger i det offentlige rum. Det er en del af organisationens strategi at skabe en platform til overhørte stemmer og give mikrofonen videre til de unge, det handler om.