Fremtidsværksted_Ungdommens Røde Kors

  Nyt om børn og unge

  Her finder du ny viden, historier og artikler om det, vi beskæftiger os med: børn og unge, frivillighed, branchen og om alt det andet, der betyder noget for os.

  Vil du læse mere om vores måde at arbejde på og syn på verden?

  Teenagere og seniorer er nu dem, som laver mest frivilligt arbejde

  Rigtig mange unge laver frivilligt arbejde i Danmark. 42% gør en aktiv arbejdsindsats på forskellige vigtige områder, uden at blive betalt for det.

  Spørger man den resterende gruppe unge, ville mange dog gerne lave frivilligt arbejde, hvis bare de blev spurgt. Det kunne give en indikation af, at unge mangler oplysning om mulighederne for frivilligt arbejde, hvis de ikke naturligt har en rollemodel for det. Læs mere om undersøgelsen af Global Contact

  Dreng og frivillig_kantsten_ungdommens røde kors

  Konference: Sammen om fremtidens fællesskaber

  Et ungdomsliv i udsathed koster dyrt – både for den unge og for samfundet. Udsatte unge peger selv på, at fællesskaber kan hjælpe dem væk fra kanten. Så hvad skal der til for at få flere udsatte unge med i samfundets brede fællesskaber?

  Det mødtes en bred kreds af organisationer på tværs af sektorer for at diskutere på en dialogkonference onsdag den 15. maj. Læs mere om konferencen og vidensgrundlaget bag

   Fællesskabskonference_Troels Boldt Rømer_Ungdommens røde kors

  Frivillige skaber et pusterum for hospitalsindlagte unge

  BEST PRACTISE: Hvordan får man samarbejdet mellem fagpersonale og frivillige til at fungere, når det gælder velfærdssamfundets kerneydelser? I hospitalsvæsenet er det lykkedes at finde en opskrift, som virker til gavn for kronisk syge børn og unge.

  “I den studenterhue, jeg fik, da jeg var færdig med gymnasiet, var der flere autografer fra personalet på Riget end fra mine klassekammerater, for min dagligdag var jo herinde og er det stadig,” fortæller 25-årige Annemette Runager.

  Hun er en af de unge, der har fået gavn af URK's hospitalscaféer. Hun har tilbragt mange timer, dage og uger på Rigshospitalet.

  Læs mere om samarbejdet mellem fagpersonale og frivillige, og hvilken gavn sygdomsramte børn og unge kan have af et frirum under indlæggelse.

  Café Svanen_Odense universitetshospital_hospital_sygdom_syge unge_frivillig_ungdommens røde kors

  Danske unge er europamestre i frivillighed

  Næsten 40 procent af de danske unge har det seneste år deltaget i frivilligt arbejde. Deres indsats indbringer dem en førsteplads på frivillighedsbarometeret blandt europæiske unge. Det skyldes blandt andet, at de danske unge er ressourcestærke og har et højt uddannelsesniveau.

  Det viser ny Eurobarometer-undersøgelsen foretaget for Europa-Kommissionen. Undersøgelsen hviler på en spørgeskemabesvarelser fra 10.927 unge mellem 15 og 30 år fra de 28 EU-medlemslande.

  Læs mere om undersøgelsen her.

  Frivillige_high five_graffiti_ungdommens røde kors

  Færre og færre ressourcesvage unge bliver frivillige

  Nyt studie viser, at den sociale ulighed har været stigende blandt unge frivillige. Det er veluddannede unge og dem med forældre fra en høj socialklasse, der engagerer sig.

  I Ungdommens Røde Kors har vi en klar målsætning om at invitere flere med ind i fællesskaber! Det gør vi blandt andet gennem tre tiltag: handlingsmedlemskaber, bedre velkomst og friere organisering.

  Læs mere i denne artikel fra Altinget.

  Fodbold for venskaber_unge klapper_frivillig_ungdommens røde kors

  Samarbejde med frivillige virker

  Over halvdelen af udsatte børn får det bedre efter forebyggende indsatser, hvor kommunen og frivillige organisationer har arbejdet sammen, viser ny rapport.
  Vi er glade for at kunne dokumentere, at frivillige indsatser virker - vi ser det nemlig hver dag på alle vores aktiviteter. Læs mere om rapporten her

  Asylcenter_flygtning_frivillig_ungdommens røde kors

  Unge er nu mere ensomme end ældre

  Unge mellem 16 og 24 år er den gruppe, der har dårligst mentalt helbred og det højeste stressniveau. Især kvinder. Mistrivslen er væsentlig forværret på bare fire år, viser rapport.

  Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) har nye initiativer på vej for at imødegå dårlig mental sundhed, men erkender at hun ikke kan løse problemet. Ministeren er især optaget af de unge. Læs interviewet med ministeren i Politiken

  Ellen Trane Nørby_Ungdommens Røde Kors_Politiken

  Unges deltagelse i civilsamfundets fællesskaber

  Hvor engagerer unge sig, og hvad motiverer dem til at deltage i civilsamfundets mangfoldighed af foreninger, organisationer, netværk og andre fællesskaber? Det er nogle af de spørgsmål, der bliver belyst i en ny kortlægning udarbejdet af Moos-Bjerre for Tuborgfondet.

  Mange unge engagerer sig allerede i foreningslivet og andre fællesskaber i civilsamfundet. Men hvad skal der til for at motivere endnu flere unge til at bidrage til og deltage i foreningslivet og til at gøre noget sammen med andre, for andre?

  Læs hele rapporten fra Tuborgfondet.

  Aktuelt_Tuborgfondet_kortlægning af unge_ungdommens røde kors

  13 unge civile stemmer

  Vi er meget stolte over, at vi har været med til at fostre idéen om et ung, civilt debatpanel sammen med Altinget. Vi håber, at de har inspireret andre unge til at give deres mening til kende.

  DEBAT: Altinget: civilsamfund har i løbet af efteråret 2017 givet forskellige unge muligheden for at pege på de udfordringer, samfundet står over for, og hvordan vi som samfund overkommer dem. Det er der kommet 13 video-debatindlæg ud a

  Se alle 13 videoer på altinget.dk 

  Aktuelt_unge civile stemmer_Ungdommens Røde Kors

  Unge står på venteliste for at være frivillige

  Vi er ikke i tvivl om, at unge i Danmark ønsker at være med og gøre en forskel, for vi ser det hver uge.

  Hver eneste uge modtager Ungdommens Røde Kors flere end 60 henvendelser fra unge, der gerne vil være frivillige hos os. 

  Læs DR.dk's artikel.

  Unge står i kø_DR_ungdommens røde kors

  Ny rapport fastslår: Danske unge er mentalt sunde

  Langt de fleste unge har høj grad af mental sundhed, viser ny omfattende rapport. Vi skal være bedre til at finde de få med problemer, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

  Læs om rapporten i Politiken.

  Aktuelt_ungdommens røde kors_politiken

  NY RAPPORT: færre unge sigtes i udsatte boligområder

  Andelen af sigtede i udsatte boligområder er dalet støt de seneste 10 år. Men faldet modsvarer ikke udviklingen i resten af landet.

  Det viser den nye rapport 'Bag om de faldende sigtelsesrater'. Undersøgelsen viser samtidig, at det primært er gruppen af engangssigtede unge, der er blevet mindre, mens gruppen af flergangssigtede ikke er mindsket tilsvarende.

  Læs rapporten fra CFBU

  Rapport_færre unge sigtes i udsatte boligområder

  Unge fra udsatte boligområder er mindre kriminelle

  Det går den rigtige vej! De unge i landets udsatte boligområder begår mindre kriminalitet.

  Fra 2000 til 2015 faldt antallet af kriminelle mellem 16 og 20 år i de udsatte boligområder med over en fjerdedel, viser en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

  Læs hele artikel på www.dr.dk 

   

  Aktuelt_Ungdommens Røde Kors

  Kæmpe sejr til foreningsdanmark

  Efter massivt pres dropper regeringen nu planerne om at fjerne foreningers delvise momsrefusion og dermed spare 90 millioner kroner på støtten til foreningsdanmark. Det er en skøn nyhed for os, og for alle de børn og unge, vi laver aktiviteter for.

  Læs hele artiklen fra Altinget

  Aktuelt_Ungdommens Røde Kors

  Nyt fra Hjem til alle-alliancen

  Der er i øjeblikket over 2000 hjemløse unge i Danmark, og det samlede antal hjemløse stiger år for år. Sammen med en række andre aktører er Ungdommens Røde Kors en del af Hjem til alle-alliancen. Vores ambition er at afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark ved at skabe boliger og sociale indsatser i hele landet, som hjælper de unge ud af hjemløsheden. Det er vi stolte af at være en del af.

  "Hjem til Alle Alliancen vil hacke sig ind over alt på boligmarkedet i kampen for at vende den negative udvikling, hvor antallet af hjemløse unge stiger markant fra år til år."

  Læs om alliancens mission i Politiken.

  Aktuelt_unge hjemløse_politiken_hjem til alle_ungdommens røde kors

  ”Det er lige så vigtigt, at vores børn tager ansvar for sidekammeraten som, at de lærer alfabetet”

  Ny undersøgelsen viser, at et stort mindretal mistrives i folkeskolen. I Ungdommens Røde Kors er vi desværre ikke overraskede. Men skolen er ikke ene ansvarlig. Det er vi alle. Det er derfor på tide, at civilsamfundet træder til, og at vi alle sammen gør den lille forskel, som skaber den store forandring.

  Læs mere om undersøgelsen i Politiken

   

  Mistrivsel_undersøgelse_Politiken

  Unge er historisk engagerede i at ændre verden

  Generation Z, curling-, Youtube- eller Selfie-generationen. Nutidens historisk store antal af unge har fået tildelt mange navne. Men den unge generation er mere engageret i at rykke verden i en bedre retning end nogensinde

  Den unge generation deltager i mindre grad i formelle politiske processer og institutioner. Det er en tendens, der foregår på alle breddegrader. Men det betyder langt fra, at nutidens unge er ligeglade. Faktisk viser YDI-undersøgelsen, at unge er mere interesserede i både politiske og civile emner end nogensinde.

  Læs mere om de engagerede unge og andre af "Verdens Bedste Nyheder"

  Verdens Bedste Nyheder_logo

  BØRNERÅDET: Grønlandske børn har det svært

  Mange grønlandske børn i Danmark står i en helt særlig situation: På papiret er de danske, men de føler sig fremmede i Danmark og møder store sproglige, fysiske og kulturelle forskelle. I denne undersøgelse har Børnerådet spurgt en gruppe børn, hvordan de oplever at være barn med grønlandske rødder i Danmark. Børnene i undersøgelsen fortæller blandt andet om, hvor svært det er for dem at føle sig hjemme i Danmark og ikke føle sig som en del af fællesskabet.

  Læs rapporten fra Børnerådet

   

  Frivillige_high five_graffiti_ungdommens røde kors

  Trygfonden og SFI udgiver Fællesskabsmålingen

  Trygfonden og SFI har lavet en super relevant måling af livsvilkår og social eksklusion i Danmark. Den har vi læst med stor interesse - og giver dig muligheden for at gøre det samme her.

  Denne undersøgelse identificerer og beskriver forskellige grupper i den danske befolkning, der oplever en større eller mindre grad af social eksklusion. I undersøgelsen afdækkes, hvad der kendetegner grupperne i forhold til f.eks. demografiske faktorer, arbejdsmarkedstilknytning og helbredsmæssige forhold. Undersøgelsen har særligt fokus på at beskrive de dele af befolkningen, der har en vanskelig livssituation på en række områder. Læs hele rapporten, her: 

  Ungdommens Røde Kors_UPL_en anonym ven