Landsmøde 2024

  Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed. Alle medlemmer er velkomne.

  På Landsmødet vælges Landsstyrelsen, som mellem landsmøderne leder og udvikler organisationen efter den retning, som medlemmerne fastsætter på landsmødet. Det er også her vi drøfter vigtige emner med betydning for Ungdommens Røde Kors, fortæller om året, der er gået og ændrer vedtægterne, der er vores fælles regelsæt. Det vil sige, at du som medlem har stor indflydelse på, hvordan Ungdommens Røde Kors ser ud og fungerer. Derudover er det en god mulighed for at møde andre URK’ere fra hele landet, dagen byder nemlig også på en masse grin, læring og fest om aftenen.

  I år afholder vi Landsmødet den 28-29 september. Det koster kun 100 kr. for hele weekenden, som både er med forplejning, overnatning og transport, hvis du har brug for det. 

  Du kan tilmelde dig lige her: Landsmøde 2024 | Ungdommens Røde Kors (nemtilmeld.dk)

  Tilmeldingsfristen er torsdag d. 19. september.

   

  Den formelle dagsorden for landsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende stilling
  4. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab
  5. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger 
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Indkomne forslag 
  8. Valg af politisk næstforperson
  9. Valg af tre menige landsstyrelsesmedlemmer
  10. Valg af to suppleanter til landstyrelsen 
  11. Valg af én intern revisor i 2 år
  12. Valg af én intern revisor i 1 år
  13. Valg af én intern revisorsuppleant
  14. Eventuelt

   

  Udover den formelle del af programmet, kommer der også interessante workshops, hvor landsmødets deltagere involveres. Det fulde program bliver løbende opdateret her på hjemmesiden. 

  Lørdag aften er der selvfølgelig også masser af tid til fest og social hygge, det er den perfekte måde at møde andre seje URK-frivillige. 

   

  Det er muligt at stille forslag til Landsmødet. Det kan fx være forslag til nye praksisser og principper, det kalder vi resolutionsforslag, eller ændringer til vedtægterne. Ændringsforslag vil blive drøftet af medlemmerne på landsmødet. Hvis du vil fremsætte ændringsforslag på landsmødet, kan du bruge skemaerne her på siden. 

   

  Dokumenter:

  Opstillingsskema til landsmøde 2024

  Skema til resolutionsforslag 2024

  Skema til vedtægtsændringsforslag 2024

  Skema til ændringsforslag til resolutioner og vedtægtsændringsforslag 2024

   

  Skemaerne skal jf. vedtægterne § 8 stk. 11 sendes inden d. 17. august 2023 kl. 24.00. Send til direktionssekretær Amalie Dahlerup Hermansen på amalie@urk.dk.

   

  Landsstyrelsen består af 11 medlemmer, hvoraf følgende poster er på valg i år: 

  • 1 politisk næstforperson i 2 år 
  • 3 menige landsstyrelsesmedlemmer i 2 år
  • 2 suppleanter til landsstyrelsen i 1 år 
  • Intern revisor (2 år)
  • Intern revisor (1 år)
  • Intern revisorsuppleant (1 år)

   

  På landsmødet skal der vælges to interne revisor og én intern revisorsuppleant, som har til opgave at vurdere, om Ungdommens Røde Kors anvender sine midler i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål og strategier. 

  Alle medlemmer kan stille op til Ungdommens Røde Kors’ landsstyrelse. Hvis du vil stille op til landsstyrelsen, skal du udfylde opstillingsskemaet.

  Dit kandidatur skal jf. vedtægterne § 8 stk. 6 være indsendt inden d. 17 august kl. 24.00. Det stiles til amalie@urk.dk

  Hvis du har spørgsmål til skemaer, processen eller lignende, kan du kontakte direktionssekretær Amalie Dahlerup Hermansen (amalie@urk.dk) eller landsforperson Jonas Wiederholt Larsen (jonas.larsen@urk.dk

   

  Forslag til landsmødet

  Vedtægtsændringsforslag