Landsmøde 2022

  Den 24. - 25. september afholder Ungdommens Røde Kors landsmøde i København. Herunder kan du finde dokumenter og information til årets landsmøde.

  Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed, som afholdes hvert efterår. Alle medlemmer er velkomne.

  På Landsmødet vælges Landsstyrelsen, som mellem landsmøderne leder og udvikler organisationen efter den retning, som medlemmerne fastsætter på landsmødet. Det er også her vi drøfter organisationens strategi, fortæller om året, der er gået og ændrer vedtægterne, der er vores fælles regelsæt. Det vil sige, at du som medlem har indflydelse på, hvordan Ungdommens Røde Kors ser ud og fungerer.

  I år afholder vi Landsmødet den 24. – 25. september. Det koster kun 125 kr. for hele weekenden, som både er med forplejning, overnatning og transport, hvis du har brug for det. Du kan tilmelde dig lige her.

  Tilmeldingsfristen er fredag d. 16. september.

   

  Den formelle dagsorden for landsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende stilling
  4. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab
  5. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger
  6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  7. Indkomne forslag
  8. Valg af politisk næstforperson
  9. Valg af tre menige landsstyrelsesmedlemmer
  10. Valg af suppleant til landstyrelsen
  11. Valg af to interne revisor
  12. Valg af en intern revisorsuppleant
  13. Eventuelt

  Har du forslag?

  Det er muligt at stille forslag til Landsmødet. Det kan fx være forslag til nye praksisser og principper, det kalder vi resolutionsforslag eller ændringer til vedtægterne, som så vil blive drøftet af medlemmerne på landsmødet. Hvis du vil fremsætte ændringsforslag på landsmødet, kan du bruge nedenstående skemaer:

  Skemaerne skal jf. vedtægterne § 8 stk. 11 sendes inden d. 12. august 2022 kl. 24.00. Send til Ledelseskonsulent Amalie Dahlerup Hermansen på amalie@urk.dk.

  Landsstyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringsforslag: 

   

  Ny landsstyrelse

  Landsstyrelsen består af 10 medlemmer, hvoraf følgende poster er på valg i år:

  • 1 Politisk næstforperson i 2 år
  • 3 menige landsstyrelsesmedlemmer i 2 år
  • 1 suppleant til landsstyrelsen i 1 år

  På landsmødet skal der desuden vælges to interne revisorer og en intern revisorsuppleant, som har til opgave at vurdere, om Ungdommens Røde Kors anvender sine midler i overensstemmelse med de vedtægtsbestemte formål og strategier.

  Alle medlemmer kan stille op til Ungdommens Røde Kors’ landsstyrelse. Hvis du vil stille op til landsstyrelsen, kan du bruge dette opstillingsskema:

  Dit kandidatur skal jf. vedtægterne § 8 stk. 6 være indsendt inden d. 12 august kl. 24.00. Det stiles til amalie@urk.dk.

   

  Har du spørgsmål?

  Hvis du har spørgsmål til skemaer, processen eller lignende, kan du kontakte ledelseskonsulent Amalie Dahlerup Hermansen (amalie@urk.dk) eller landsforperson Jonas Wiederholt Larsen (jonas.larsen@urk.dk)

  Bliv medlem

  Du skal være medlem af URK for at deltage i landsmødet. Bliv medlem her.

  • Hvor foregår landsmødet?

   Landsmødet afholdes i København på Røde Kors' landskontor, Blegdamsvej 27.

  • Hvad koster det?

   Det koster 125 kr. at deltage. Til gengæld får du fuld forplejning, overnatning hvis du har brug for det og transporten betalt.

    

   Hvis du gerne vil deltage i landsmødet, men ikke har mulighed for, at betale de 125 kr. som landsmødet koster, kan URK dække dit deltagergebyr. Det kan du krydse af under tilmeldingen. 

  • Hvordan tilmelder jeg mig landsmødet?

   Du tilmelder dig via skemaet her.


   Tilmeldingsfristen er kl. 24.00 d. 16. september.

  • Hvad hvis jeg ikke er medlem?

   For at kunne deltage, have stemmeret og stille op til tillidsposter på landsmødet er det et krav at være medlem. Det koster 150 kr. pr. år eller 12,5 kr. pr. måned.

   Du kan melde dig ind her:
   urk.dk/bliv-medlem