Attester og tilladelser

  Når man har aktiviteter med børn og unge, er det vigtig at formalia er på plads. Her finder du vejledning til indhentning af den obligatoriske børneattest samt øvrige attester og tilladelser.

  Børneattest

  I Ungdommens Røde Kors indhenter vi børneattest på alle vores frivillige hos politiet. 

  Aktivitetslederen på den enkelte aktivitet er ansvarlig for, at der indsamles informationer fra samtlige frivillige på aktiviteten, så børneattester kan indhentes.

  Hvis I skal have besøg af en ekstern part på jeres aktivitet, som f.eks. en klovn eller en ballonmand, skal vedkommende udfylde en 'tro og love-erklæring til eksterne parter' på, at de overholder URK’s gældende retningslinjer for samvær. Det er ikke et krav at indhente børneattester på eksterne parter, da de kun deltage på aktiviteten én gang som gæst.

  Tilladelser

  Nedenfor findes to samtykkeerklæringer til foto og video. Én til voksne (alle over 16 år) og én til børn under 16 år, som skal underskrives af en forælder eller værge.