Børneløb_glad pige_sejr_hepper_løb_ungdommens røde kors

  Attester, tilladelser og politikker

  Her på siden har vi samlet alle de vigtige dokumenter, som skal være i orden, når I laver aktiviteter for børn og unge; f.eks. børneattester, fototilladelser og forældretilladelser til udflugter. Du kan også læse vores frivilligpolitik.

  Privatlivspolitik og persondata

  Læs vores privatlivspolitik og cookiepolitik
  Samtykke til persondata (skabelon)

  Børneattest
  I Ungdommens Røde Kors indhenter vi børneattest på alle vores frivillige hos Politiet. 

  Aktivitetslederen på den enkelte aktivitet er ansvarlig for, at der indsamles informationer fra samtlige frivillige på aktiviteten, så børneattester kan indhentes.

  Samvær og engagementet i URK
  I Ungdommens Røde Kors er der fire dokumenter, der sammen fastsætter reglerne for samværet og engagementet i URK på hver sin vis. Det drejer sig om en frivilligpolitik, en politik for samvær blandt alle og retningslinjer for samvær med børn og unge under 18 år:

  Der er valgt et tillidsudvalg bestående af to medlemmer udpeget af Landsstyrelsen og to ansatte på sekretariatet. Dem kan du kontakte, hvis du oplever brud på samværspolitiken.

  • Menigt landsstyrelsesmedlem Lea Lillebæk, lea.lillebaek@urk.dk eller 60 15 20 66 
  • Politisk næstforperson Mikkel Vinther, mikkel.vinther@urk.dk eller 28 56 42 79
  • På sekretariatet er det tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. Kontakt info@urk.dk for at få deres kontaktoplysninger.

  Kriseplan på aktiviteter
  Denne vejledning skal hjælpe jer som frivillige på aktiviteterne i tilfælde af kritiske situationer.  Alle aktivitetsledere i Ungdommens Røde Kors skal kende til kriseplanen, og vi opfordrer alle frivillige til at læse den.
  Første side er en plakat, som kan printes og hænges op på aktiviteterne.

  Medlemskab
  Landstyrelsen i Ungdommens Røde Kors har besluttet at alle, der er blevet frivillige efter den 1. november 2019 skal være frivillige. Vi opfordrer naturligvis alle frivillige til at blive medlem.

  ​​​​Bæredygtighedspolitik
  Det tilstræbes, at alle i URK arbejder med nedenstående guidelines ift. at drive aktiviteter og handle bæredygtigt. 

  Tilladelser
  Nedenfor findes to samtykkeerklæringer til foto og video. Én til voksne (alle over 16 år) og én til børn under 16 år, som skal underskrives af en forælder eller værge. 

  Undervisningsvideo

  Undervisningsvideo om underretningspligt


  Andre gode dokumenter