Dreng_Ungdommens Røde Kors

  Attester, tilladelser og politikker

  Her finder du vores politikker og retningslinjer og et samlet overblik over dertilhørende vigtige dokumenter, der skal være i orden, når I laver aktiviteter for børn og unge

  Samvær og engagement i URK

  I Ungdommens Røde Kors har vi to dokumenter, der sammen fastsætter reglerne for samværet og engagementet i URK på hver sin vis. Det drejer sig om en Samværspolitik, der beskriver retningslinjerne for samværet mellem alle i Ungdommens Røde Kors og en Frivilligpolitik, der beskriver retningslinjerne for vores engagement i Ungdommens Røde Kors og som ligeledes er gældende for alle. Som frivillig og ansat i URK er man påkrævet at følge begge politikker. 

   

   

  Samværspolitik

  Inclusion and Mutual Respect Policy

  Frivilligpolitik

  Volunteer Policy 

  På Ungdommens Røde Kors’ Landsmøde d. 26. september 2020, blev det vedtaget, at alle ændringer i samværs- og frivilligpolitikken for fremtiden skal i høring blandt URK’s afdelinger. Læs mere her: Høringer

  Nedenfor har vi samlet alle de vigtige dokumenter og vejledninger, der knytter sig til vores samværs- og frivilligpolitik.

  Tilbage til Værktøjskassen

    

  Privatlivspolitik og persondata

  Læs vores privatlivspolitik og cookiepolitik
  Samtykke til persondata (skabelon)

  Børneattest
  I Ungdommens Røde Kors indhenter vi børneattest på alle vores frivillige hos Politiet. 

  Aktivitetslederen på den enkelte aktivitet er ansvarlig for, at der indsamles informationer fra samtlige frivillige på aktiviteten, så børneattester kan indhentes.

  Samvær og engagementet i URK
  I Ungdommens Røde Kors er der fire dokumenter, der sammen fastsætter reglerne for samværet og engagementet i URK på hver sin vis. Det drejer sig om en frivilligpolitik, en politik for samvær blandt alle og retningslinjer for samvær med børn og unge under 18 år:

  Der er valgt et tillidsudvalg bestående af to medlemmer udpeget af Landsstyrelsen (menigt landsstyrelsesmedlem Lea Lillebæk og frivillig Oliver Bo Vanting) samt tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten fra sekretariatet. Dem kan du kontakte, hvis du oplever brud på samværspolitikken.

  Du kan kontakte tillidsudvalget på tillidsudvalg@urk.dk.

  Når du tager kontakt til Landsforpersonen, tillidspersonerne eller sekretariatet, starter I med at tale sammen om, hvad du har oplevet.

  Herfra laver I klare aftaler om det videre forløb. I tager sammen stilling til:

  • Om du har behov for at tale med en krisepsykolog (i så fald bliver sådan en stillet til rådighed).
  • Om URK skal hjælpe dig med en politianmeldelse.
  • Om/hvilke andre personer fra URK, der skal involveres i sagens videre forløb. Herunder om tillidsudvalget kan involveres som samlet gruppe, eller om du foretrækker, at bestemte medlemmer af udvalget ikke involveres.
  • Hvem fra URK, der skal være din kontaktperson i forløbet.
  • Hvor meget og hvornår du og din kontaktperson skal have kontakt. I laver med det samme en konkret aftale for, hvornår I skal tale sammen igen. Ved en henvendelse skal kontaktpersonen som minimum følge op med dig telefonisk eller ved et møde to uger efter forløbet, også selvom I ikke vælger at gå videre med sagen.

  Herfra tager tillidsudvalget over på sagen. Din kontaktperson vil løbende informere dig om forløbet, men har også tavshedspligt over for dig, når det kommer til andre involverede i sagen.

  Tillidsudvalget behandler sagen og vurderer, om den skal behandles som en eksklusionssag og indstilles til Landsstyrelsen.

  Høringer 

  På Ungdommens Røde Kors’ Landsmøde d. 26. september 2020 blev det vedtaget, at alle ændringer i samværs- og frivilligpolitikken for fremtiden skal i høring blandt URK’s afdelinger.

  Læs mere her: Høringer

  Kriseplan på aktiviteter
  Denne vejledning skal hjælpe jer som frivillige på aktiviteterne i tilfælde af kritiske situationer.  Alle aktivitetsledere i Ungdommens Røde Kors skal kende til kriseplanen, og vi opfordrer alle frivillige til at læse den.
  Første side er en plakat, som kan printes og hænges op på aktiviteterne.

  Medlemskab
  Du kan melde dig som medlem for kun 100 kr. om året ligesom mange andre frivillige. Dit medlemskab gør en kæmpe forskel!

  ​​​​Bæredygtighedspolitik
  Det tilstræbes, at alle i URK arbejder med nedenstående guidelines ift. at drive aktiviteter og handle bæredygtigt. 

  Tilladelser
  Nedenfor findes to samtykkeerklæringer til foto og video. Én til voksne (alle over 16 år) og én til børn under 16 år, som skal underskrives af en forælder eller værge. 

  Undervisningsvideo

  Undervisningsvideo om underretningspligt


  Andre gode dokumenter