Børneløb_glad pige_sejr_hepper_løb_ungdommens røde kors

  Attester, tilladelser og politikker

  Her på siden har vi samlet alle de vigtige dokumenter, som skal være i orden, når I laver aktiviteter for børn og unge; f.eks. børneattester, fototilladelser og forældretilladelser til udflugter. Du kan også læse vores frivilligpolitik.

  Privatlivspolitik og persondata

  Læs vores privatlivspolitik og cookiepolitik
  Samtykke til persondata (skabelon)

  Børneattest
  I Ungdommens Røde Kors indhenter vi børneattest på alle vores frivillige hos Politiet. 

  Aktivitetslederen på den enkelte aktivitet er ansvarlig for, at der indsamles informationer fra samtlige frivillige på aktiviteten, så børneattester kan indhentes.

  Guide til indhentning af børneattest
  Link til indhentning af børneattest (til aktivitetsledere)
  Børneattest
  Brev til frivillig om indhentning af børneattest

  Samvær og engagementet i URK
  I Ungdommens Røde Kors er der tre dokumenter, der sammen fastsætter reglerne for samværet og engagementet i URK på hver sin vis. Det drejer sig om en frivilligpolitik, en politik for samvær blandt alle og retningslinjer for samvær med børn og unge under 18 år.
   


  Bæredygtighedspolitik
  Det tilstræbes, at alle i URK arbejder med nedenstående guidelines ift. at drive aktiviteter og handle bæredygtigt. 

  Tilladelser
  Nedenfor findes to samtykkeerklæringer til foto og video. Én til voksne (alle over 16 år) og én til børn under 16 år, som skal underskrives af en forælder eller værge. 


  Undervisningsvideoer

  Undervisningsvideo om magtanvendelse
  Undervisningsvideo om underretningspligt


  Andre gode dokumenter