Ungdommens Røde Kors søger ny direktør

  Vi leder efter dig, som brænder for at være i front i kampen for at sikre, at flere børn og unge, der lever i udsathed, bliver en del af ligeværdige fællesskaber.

  Ungdommens Røde Kors skal have ny direktør. Vi leder efter dig, som brænder for at være i front i kampen for at sikre, at flere børn og unge, der lever i udsathed, bliver en del af ligeværdige fællesskaber, der løfter dem; som brænder for, at vi fortsat er en organisation, som er med til at sætte politiske dagsordener på det sociale område; og som brænder for at bygge og udvikle en troværdig og økonomisk solid organisation, som kan levere aktiviteter af høj kvalitet. 

  Efter en årrække med vækst, efterfulgt af en økonomisk krise, står vi midt i en konsolidering, hvor fokus er på solid økonomistyring, sikker drift og målrettet udvikling af vores kerneaktiviteter. Som direktør vil du stå i spidsen for at holde organisationen på sporet og sikre den administrative stabilitet, kompetente projektstyring og klare ledelse, der er forudsætningen for, at vi fortsat kan gøre en forskel dér, hvor der er mest brug for os. 

  Om Ungdommens Røde Kors
  Ungdommens Røde Kors (URK) er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. 
  Vi kæmper for et samfund, hvor alle kan være noget særligt for nogen – og hvor ingen børn og unge står udenfor fællesskaberne. Vi er op mod 5.000 frivillige og har opbakning fra 12.000 medlemmer og støtter. Vi er en del af Røde Kors-bevægelsen, og vi mobiliserer unge i kampen for medmenneskelighed – lokalt og globalt.

  Vi tror på, at forandring skabes gennem handling – i ligeværdige og frivillige fællesskaber, skabt for, af og med børn og unge. Vi bruger vores aktiviteter til at styrke handlekraften hos den enkelte, så vi sammen kan skabe positive forandringer. Det gør vi på cirka 300 aktiviteter drevet af unge, spredt over hele Danmark – fra ferielejre og lektiecaféer til studiestøtte i fængsler, hospitalscaféer, klubber på asyl- og udrejsecentre – og meget mere. 
  Vi stræber efter at være til stede, hvor vi ser et udækket behov. Derfor har vi de kommende år fokus på at styrke vores indsatser på hospitaler, fængsler, asylcentre, krisecentre og døgninstitutioner. 
  Vi arbejder målrettet med at opsamle viden fra vores aktiviteter, og bruger den til at skabe politisk forandring til fordel for børn og unge i udsathed. Det gør vi gennem politisk fortalerarbejde og kampagner – altid med børn og unges perspektiver i centrum. 
  Internationalt arbejder vi for at styrke lederskabet blandt unge, så de kan skabe positive forandringer i deres lokalsamfund. Lige nu har vi samarbejder i Afrika, Østeuropa, Mellemøsten og Grønland. 

  Rollen som direktør 
  Som direktør vil du – sammen med to chefer – stå i spidsen for organisationens sekretariat, bestående af cirka 30 medarbejdere med direkte personaleansvar for en lille håndfuld medarbejdere. En af dine kerneopgaver vil være at lede sekretariatet i processen med at omsætte organisationens nye strategi til synlige resultater. Du vil arbejde tæt sammen med en ung og initiativrig bestyrelse, og i det daglige vil du referere til URK’s landsforperson, som sammen med det øvrige forpersonskab spiller en aktiv rolle i hverdagen. Du vil sammen med den politiske ledelse være frontfigur i vores dialog med samarbejdspartnere og fonde, samt spille en central rolle i den daglige og strategiske koordinering med Røde Kors i Danmark.

  Vi søger en direktør, der:

  • Evner at binde strategi og den daglige operation sammen, både på kort og på lang sigt
  • Kan sikre et stabilt økonomisk grundlag for organisationen – både igennem styrket fundraising og effektiv styring af driftsudgifter
  • Har solid erfaring med budget-, økonomi- og projektstyring i en lignende organisation
  • Vægter ledelsesgerningen højt, kan demonstrere resultater i arbejdet med at skabe en sund arbejdskultur i en medarbejdergruppe bestående af ildsjæle, og som evner at spille et ledelsesteam bedre 
  • Har erfaring med (og lyst til!) samarbejdet med en ung og aktiv politisk ledelse og en decentral frivillig organisation 
  • Er diplomatisk og god til at opbygge og dyrke relationer til samarbejdspartnere, herunder fonde og andre organisationer
  • Har en lang, videregående uddannelse med relevant efter- og videreuddannelse

  Kendskab til civilsamfundet, NGO’er og/eller Røde Kors-bevægelsen er en fordel.

  Det praktiske
  Din arbejdsplads vil være Ungdommens Røde Kors’ hovedkontor i København. Stillingen er en fuldtidsstilling uden øvre arbejdstid. Lønnen aftales efter kvalifikationer. 

  Ved spørgsmål om stillingen kan Landsforperson Troels Boldt Rømer kontaktes på troels.romer@urk.dk eller på telefon 31474345. Ansøgning sendes senest d. 2. august 2020 kl. 23.59. Samtaler afholdes i uge 33 og 34. Stillingen forventes besat d. 1. oktober 2020. Alle ansøgninger vil blive behandlet fortroligt. 
   

  Frist for ansøgning er 2. august kl. 23.59.

  Kontakt vedrørende spørgsmål sendes til URK's landsforperson Troels Boldt Rømer