Den Fri_klatring_frivillige_ungdommens røde kors

Vores vanvittige mission

I Ungdommens Røde Kors opfordrer vi dig ikke til at blive frivillig. I hvert fald ikke i klassisk forstand. Det lyder tosset, men sådan er det faktisk. Det betyder IKKE, at vi ikke elsker vores frivillige overalt på jorden. For det gør vi. De er noget helt særligt, fordi de på en enormt smittende og ligeværdig måde insisterer på, at:

ALLE BØRN OG UNGE

VOKSER VED AT FÅ ET MEDANSVAR - OG VÆRE MEDSKABERE AF VORES AKTIVITETER

ALLE BØRN OG UNGE

HAR NOGET AT BYDE IND MED

ALLE KAN

VÆRE NOGET SÆRLIGT FOR NOGEN - LIGEGYLDIGT HVEM MAN ER, OG HVOR MAN KOMMER FRA

Her er vi inde ved kernen af Ungdommens Røde Kors' menneskesyn: Vi tror på, at alle børn og unge bærer kimen i sig selv til at tage lederskab i eget liv. Til selv at styre, fremfor at flyde eller blive skubbet i et bestemt retning. Men ofte er det sociale netværk en afgørende faktor for, om de unge oplever at blive regnet med. At blive set som en ressource, der har noget værdifuldt at bidrage med. Det gør en verden til forskel - for den enkelte unge, for det fællesskab de træder ind i - og ultimativt for det samfund, som de med rank ryg kan føle sig som en del af.

Derfor forsøger vi også at udviske skellet mellem frivillige og deltagere i vores aktiviteter. Både fordi medansvar åbner døren til den forjættede stolthed - og fordi alle deltagere hurtigt får frivilligtjanser hos os. 

Alle tager ansvar i fællesskabet
Når du er en del af Ungdommens Røde Kors betyder det, at du er med i et fællesskab. Et fællesskab, hvor ALLE byder ind med det, de kan og vokser sammen med de andre. Sara på 11 år sørger f.eks. for at dele billetter ud til klubbens biograftur, mens Daniel på 23 år byder de nye i klubben velkommen.

Når børn og unge er med i en aktivitet, stiller vi positive forventninger til, at den enkelte bidrager. Og hver dag ser vi, at det får dem til at vokse og giver dem en følelse af, at der er brug for dem.

Samtidig er der rigtig mange børn og unge, som ikke kan se sig selv som frivillige – hverken i dag eller i fremtiden. De har både lysten og kræfterne til at være en del af fællesskaberne i vores aktiviteter og være noget særligt for andre. Men de ville aldrig omtale dem selv som frivillige på fodboldholdet, i madklubben eller til det årlige julebanko. Og det behøver de heller ikke.

Strategi og udviklingsplan
Fremtidsværksted_tre frivillige_skilt_ungdommens røde kors

Vi drømmer om et samfund, hvor alle er noget særligt for nogen

Hvad er DU god til?
Vores fornemmeste opgave at kickstarte nye relationer. Vi skaber rammer, som gør det nemt for ungdommen nu til dags at gøre en forskel – og vi insisterer på, at alle kan være med. Derfor kæmper vi benhårdt for åbne op for nye typer af engagement.

Tag lige fem minutter og tænk over, hvad du er god til. Eller om du har noget, som du kan dele ud af. Har du en vild bil? Er du god til at lytte? Eller elsker du bare at bygge ting? Ligegyldigt hvad, er du noget særligt, og vi har brug for dig.

DU er noget særligt

Kort og godt

Vores mission er, at "ingen børn og unge skal være udenfor".

Vi kæmper for, at:

Det skal være naturligt at tage ansvar, der rækker ud over én selv
Vi arbejder for, at børn og unge har mulighed for at gøre en forskel for sig selv og andre. Vi har positive forventninger til børn og unge. Vi ved nemlig, at det er altafgørende for dem, at nogle regner med dem og forventer, de er en del af fællesskabet.

Det skal være attraktivt at deltage i fællesskaber på tværs af sociale skel
Når vi er sammen med mennesker, der ikke ligner os selv, lærer vi noget nyt. Vi får en forståelse for, at verden kan se anderledes ud, end vi oplever den.

Det skal være attraktivt at investere i alle udsatte børn og unge
Det koster samfundet både tid, penge og ressourcer, hvis der ikke investeres i børn og unge, som står udenfor. Alle har et ansvar: Staten, virksomheder, organisationer – og du og jeg. En investering i børn og unge er en investering i fremtiden.

Vi har en stærk kultur for at handle, når vi ser et behov. Vi tror fuldt og fast på, at der ALTID kan findes en løsning. Også når det betyder, at vi må udfordre os selv og andre. Særligt vores egne og andres organisatoriske begrænsninger, samfundets normer og unges selvforståelse.  

Ungdommens Røde Kors_strategi_vejen til fremtiden

Se her, hvordan Ungdommens Røde Kors' strategi blev til.