Aktiviteter på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler

  De er børn under 18, de er frihedsberøvede, og de er afskåret fra netværk og familie… Hver uge besøger vores frivillige unge på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler for at bringe lidt ungdomsliv ind bag murerne.

  Som den første civilsamfundsorganisation i Danmark laver vi frivillige, sociale aktiviteter med de børn og unge, der afsoner en dom eller er socialt anbragt på sikrede institutioner og på ungeafdelinger i fængsel.

  De unge, som bor her, oplever ofte ensomhed, ensformighed og afsavn, og de efterspørger noget, der kan give dem et afbræk i hverdagen, og nogen, de kan spejle sig i.

  Når vi laver sociale aktiviteter med frihedsberøvede børn og unge, sker det i tæt samarbejde med myndigheder og personalet på institutionerne. Men netop fordi vi er unge frivillige, kan vi komme med en anden tilgang, og støtte de børn og unge, som er her, på en anden måde.

  Her er vi:

  • Sønderbro, København
  • Kompasset, Brønderslev
  • Søbysøgård, Fyn
  Sikrede institutioner_stock_Ungdommens Røde Kors_2023

  Er du fagperson på området? Kontakt os her.

  Jeg sætter stor pris på at vide, at vi ikke er de frivilliges arbejde. At de kommer frivilligt for at være sammen med os og ikke for pengenes skyld.
  - Ung på sikret institution

  Vil du være frivillig?

  Vores frivillige tilbyder både én til én-forløb, ungecaféer og workshops i Life Skills og konflikthåndtering. Alle aktiviteterne bliver drevet af vores unge frivillige, som udover at give de frihedsberøvede unge et smil på læben, også giver dem nogle at spejle sig i og se op til.

  Læs om vores særlige ung til ung-tilgang her.

  Et bredt samarbejde sikrer, at vores frivillige kan gøre en forskel på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler

  Vi tilbyder følgende aktiviteter:

  • Ungecaféer på sikrede institutioner

   I ungecaféerne på sikrede institutioner tilbyder vores frivillige et frirum, hvor de frihedsberøvede unge kan sætte bekymringer på pause og blive mindet om, at de er andet end deres baggrund eller dom. Her tilbyder de unge frivillige et vigtigt afbræk fra en hård hverdag og kan samtidig spejle virkeligheden uden for murerne.

    

   Unge, som er anbragt på sikret institution, kan føle sig magtesløse og isolerede, fordi livet uden for murerne går videre, mens det kan føles som om, deres eget liv er gået i stå. Derfor er de frivilliges opgave at lave sjove og hyggelige aktiviteter og hænge ud med de unge. Det kan fx være at tage i træningslokalet, spille bordtennis, lave negle eller mad, alt afhængig af, hvad de unge (og de frivillige) har lyst til, og hvad institutionens rammer giver mulighed for.

  • En frivillig støtte i overgangen til frihed

   På Sønderbro i København har vi en én til én-indsats, hvor frivillige matches med en ung i overgangen til udskrivelse. Når den unges ophold på Sønderbro slutter, og en ny tilværelse begynder, har den unge behov for støtte, motivation og hjælp til dagligdagen. Det kan være hjælp til studieafklaring, bolig, gode samtaler, træning, opsøge nye netværk eller få struktur på hverdagen.

    

   For den unge er en frivillig støtteperson noget andet end en pædagog, sagsbehandler eller en anden autoritetsfigur. En frivillig støtte er et medmenneske. Det er en person, som den unge kan have en fortrolig relation med. Samtidigt er det vigtigt for de unge at møde nogen andre, der ikke ligner dem selv eller det miljø, de er vokset op i.

  • Workshops i Life Skills og konflikthåndtrering

   Vores workshops i Life Skills og konflikthåndtering er særligt tilpasset forholdene og deltagerne på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsel.

    

   Læs om koncpterne her.

  • FAKTA: Hvad er en sikret institution?

   En sikret institution er en særlig lukket døgninstitution. Unge, som bor på sikret institution, har sociale udfordringer, er på kant med loven eller afsoner en dom. Fælles for dem alle er, at de har en tung bagage, en følelse af ensomhed og et ønske om et frirum, hvor man bare kan være ung og få en pause.

  • Kan jeg blive frivillig?

   Ja, lige nu har vi aktiviteter på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler tre steder i landet: København, Fyn og Nordjylland.

    

   Tilmeld dig her.

  • Er du fagperson og vil samarbejde?

   Vi ser vores frivillige indsats som et supplement til den professionelle, Vi kan kun være til stede, fordi vi har et tæt samarbejde med Kriminalforsorgen og Ungekriminalforsorgen samt personalet på de enkelte institutioner og afdelinger.

    

   Er du interesseret i at høre mere om et potentielt samarbejde? Kontakt os her.

    

   Læs mere om vores brede samarbejde hos Altinget her og på vores hjemmeside her.

    

   Desuden følges indsatsen af et forskerhold fra VIVE - det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. Læs om deres følgeforskning her.

    

   Vores frivillige sociale indsats på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler bygger oven på vores mange års erfaring med indsatser i fængsler, i psykiatrien, på døgninstitutioner, på krisecentre og på asylcentre.

  • Vores særlige tilgang

   Vores frivillige sociale indsats på sikrede institutioner og ungeafdelinger i fængsler bygger oven på vores mange års erfaring med indsatser i fængsler, i psykiatrien, på døgninstitutioner, på krisecentre og på asylcentre.

    

   Læs mere om vores særlige værdier, tilgang og metoder her.

  Projektet er støttet af Ole Kirk's Fond og følges af et forskerhold fra VIVE, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd. VIVE undersøger,  hvordan civilsamfundet og frivillige kan gøre en positiv forskel for nogle af samfundets allermest udsatte børn og unge.

  Vidste du...

  At vi også har sociale indsatser i fængsler, på børne- og ungehjem, asylcentre og hospitaler? Læs mere her.

  Vil du gøre en forskel for frihedsberøvede børn og unge?