Badges

Persondatapolitik

I Ungdommens Røde Kors’ persondatapolitik redegøres der for, hvordan Ungdommens Røde Kors anvender de personoplysninger, du efterlader, når du besøger vores hjemmeside.

Beskyttelse af personoplysninger 
Hos Ungdommens Røde Kors respekterer vi brugernes privatliv og behandler persondata i overensstemmelse med Persondataloven. Ungdommens Røde Kors overholder persondatalovens regler om behandling af personlige data.
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Dette er Ungdommens Røde Kors’ ansvar. Derfor søger vi for, at de registrerede data, herunder dine personlige data, behandles med omhu og er beskyttet korrekt i henhold til gældende, anvendte sikkerhedsstandarder.

Helt konkret gemmer vi dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter. Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar. 

Indsamling og brug af personoplysninger 
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, donation, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner. Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

Cookies
Vi bruger cookies på hjemmesiden. Læs mere i vores cookiepolitik.

Dataansvarlig
Ungdommens Røde Kors er ansvarlig for behandlingen af dine personlige oplysninger
Ungdommens Røde Kors
Hejrevej 30, 2. sal
2400 København NV
CVR-nr. 28250479

Kontakt vedr. personoplysninger 
Du har ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan kontakte os, og får oplyst de data vi har på dig, og bede om at få dem ændret eller fjernet.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Ungdommens Røde Kors, skal du rette henvendelse på info@urk.dk eller telefon +45 35 37 25 55. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.
Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1. 

Ændringer til denne skrivelse
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites. 
Vi forbeholder os retten til at ændre denne til enhver tid, og alle ændringer vil blive bragt på denne side. 

 

 

Senest opdateret 22.09.2017
 

Hvem er vi?
Ferielejr_kram_frivillig og dreng_ungdommens røde kors

Vil du høre mere om hvem vi er hos Ungdommens Røde Kors? Så klik her