Ungdommens Røde Kors_Mentor

  Relationer der rykker

  URK-Mentor

  Alle kan have brug for en mentor. En man kan spejle sig i og en, der lytter, støtter og viser nye veje. En mentor er en, der hjælper dig godt på vej igennem problemer og hen mod dine drømme.

  Mange folk siger, 'Du kan ikke'. Men så er der én, der siger, 'Du kan godt'. Og så gør man det
  - Mentee, 13 år

  Vi har over 10 års erfaring med frivilligbaserede mentorordninger for børn og unge. Derfor ved vi, at mentorordninger er en god måde at skabe en værdifuld forskel for både mentor og mentee.

  En mentor i Ungdommens Røde Kors hjælper sin mentee med at tage de første skridt på de stier, der kan virke uoverskuelige at bevæge sig ud på. Der sker noget særligt, når en mentee støttes i sin udvikling af en frivillig, som aktivt har valgt ham eller hende til.

  Vores mentorer er i øjenhøjde med vores mentees, og vores mentees kan spejle sig i deres mentorer. De bliver inspireret, når de udveksler erfaringer med deres mentorer, og de får en oplevelse af ikke at være den første, der tumler med svære ting.

  Til gavn for både mentor og mentee
  Det gør en kæmpe forskel for mentees, at mentorerne er der af lyst og nysgerrighed, for det skaber grobund for ligeværdige relationer, der rykker både mentee og mentor. Og vi kan se, at vores mentorordninger batter!

  Alle vores mentorer kommer igennem et mentorkursus, hvor de får værktøjer til at lave et værdifuldt forløb, at opbygge en god relation og at hjælpe deres mentee i sin udvikling. Desuden står URK klar med medarbejdere, samt sparring og bistand, hvis mentoren får brug for det i forløbet.

  Et mentorforløb i URK strækker sig over et år, hvor mentor og mentee sammen arbejder med både mentorrelationen og de ønsker og drømme, som mentee går rundt med.

  De problemstillinger, som ofte fylder mest hos vores mentees kan dreje sig om fx selvværd, troen på sig selv, sociale relationer og netværk. Det kan være, man har brug for et sidste kærligt skub for at komme i gang med en fritidsaktivitet eller en ungdomsuddannelse, eller at man skal øve sig i at skabe relationer til andre eller lære at række hånden op i klassen.

  Vidste du at...

  ...90 % af vores mentees føler, at deres selvværd er steget?

  ...69 % af vores mentees fortæller, at de bruger mere tid på skole og uddannelse under mentorforløbet?

  Vil du give børn og unge troen på sig selv?

  Kender du en, der kunne have gavn af en mentor?
  Vi har mentorordninger forskellige steder i landet, hvor vi løbende søger både mentorer og mentees. Se her, om der er en aktiv mentorordning i nærheden af dig.

  Hvis der ikke er en mentorgruppe i dit lokalområde, kan du kontakte os via e-mail og høre om mulighederne.

  Mentoring Chris og Ariz Ungdommens Røde Kors

  Mød vores mentorpar Ariz og Chris.

  Lærerne i skolen har meget travlt. Det har Nadia ikke. Hun er sammen med mig, og hun har tid til at snakke og lave det, jeg har lyst til. Hun gider godt at mødes med en dreng som mig. Det er dejligt
  - Mumen, mentee

  • Hvad er en mentor?

   Som frivillig mentor får du en særlig rolle i den unges liv. Du kan være med til at skabe en positiv udvikling og hjælpe den unge på vej til selv at kunne klare nogle af de ting, som måske lige nu kan føles svært.

   Som mentor er din vigtigste opgave at lytte og møde din mentee i øjenhøjde. Det betyder, at du skal møde mentee dér, hvor han eller hun er, og tage udgangspunkt i vedkommendes situation og oplevelse af verden.

   Som frivillig mentor er du hverken professionel behandler eller nær ven. Du er en livserfaren person, der stiller dig selv til rådighed i en periode for at hjælpe en ung person godt på vej i livet.

  • Hvad laver vores mentorpar?

   Der kan være mange grunde til, at man som ung har brug for en mentor; måske mangler man en stabil voksenkontakt, nogen at tale med, vejledning om fremtiden eller bare en, der lytter og ikke dømmer.

   Vi ved, at den rigtige mentor kan være med til at opbygge den unges tro på sig selv. En mentor viser den unge, hvad han eller hun kan, styrker mentees selvtillid og giver ham eller hende tro på fremtiden. En mentor hjælper med de første skridt og sender mentee i den rigtige retning.

   Det kan gøres på mange måder. Man kan gå til sport sammen, tage på café, gå ture, gå i biografen, snakke, være kreative, hjælpe med lektier. Der er mange muligheder, og man behøver ikke gøre det samme hver gang. Det er bare vigtigt, at du har fokus på din mentees ønsker.

  • Hvem kan blive mentor?

   En mentor er en livserfaren person, der frivilligt stiller sig selv, sin viden og erfaringer til rådighed for et andet menneske i en periode.

   Det betyder ikke, at man skal være gammel eller have en lang uddannelse. Det handler først og fremmest om at rådgive ud fra sine egne, personlige erfaringer, hvad end det handler om job, uddannelse, fritid, venner, familie eller fremtiden.

  • Hvem kan jeg kontakte for mere information?

   Har du spørgsmål til Ungdommens Røde Kors' arbejde med mentoring? Send en mail til info@urk.dk

  Vidste du at...
  Ungdommens Røde Kors_Mentor

  ...79 % af vores mentees siger, at de er blevet mere afklaret i forhold til ønsker for uddannelse eller videre beskæftigelse?

  Samarbejdspartner

  I København samarbejder vi med Københavns Kommunes Børn- og Ungeforvaltning på Nørrebro og Bispebjerg om mentorprojektet STRØM.