Folkemøde_frivillige_ungdommens røde kors

  Vil du samarbejde?

  I Ungdommens Røde Kors har vi tradition for at skabe resultater med en lang række eksterne partnere, og vi er altid interesserede i at få nye. Har du en god idé til, hvordan vi sammen kan gøre en positiv forskel for udsatte børn og unge, så kontakt os.

  Ingen børn og unge skal stå udenfor fællesskabet. Det er vores mission - og vi har brug for alle, som vil bidrage. I dag samarbejder vi f.eks. med fængsler, hospitaler, skoler, festivaler, boligforeninger, krisecentre, døgninstitutioner og mange flere. Når vi mødes på tværs, sker der resultater. Det gode samarbejde skaber bedre lokal forankring, bæredygtige resultater og unik vidensdeling.

  Går du med tanker om et muligt samarbejde. Kontakt os og hør mere om dine muligheder

  Hvad kan vi?
  Ungdommens Røde Kors' arbejde hviler på tre ben: Frivillighed, handlekraft og en ung-til-ung-tilgang.

  Frivillighed kan noget helt særligt. Det betyder noget for børn og unge at vide, at de er blevet valgt aktivt til af en person af ren lyst. Det betyder noget for børn og unge, at man tror på dem og deres evner og giver dem mulighed for at udvikle sig. Og det betyder noget for børn og unge, at det er et andet ungt menneske, der sidder overfor dem; det er en, der ikke er langt fra dem selv.

   

  Mød nogle af vores samarbejdspartnere herunder. Måske kan du se dig selv i et lignende samarbejde? Måske har du en helt anden idé?

  Vi samarbejder

  med fængsler, hospitaler, boligsociale områder, krisecentre, døgninstitutioner, asylcentre, skoler og mange flere