unge hjemløse_hjemløse_ungdommens røde kors

En alliance på tværs

Hjem til Alle

Hvad er et hjem? Et sted man er tryg? Et sted hvor man har ro? Et sted hvor man er en del af et fællesskab? Når man er hjemløs, har man ingen af delene.

Omkring 2.000 unge mangler et hjem, de kan kalde deres eget. Og tallet stiger! Derfor er Ungdommens Røde Kors en del af alliancen "Hjem til Alle", som arbejder for at knække den negative kurve og hjælpe de unge med at finde en bolig og få livet tilbage på skinner.

Hjem til Alle alliancen består af 12 medlemsorganisationer, som står sammen om at forebygge og reducere hjemløshed blandt unge i Danmark ved at skabe boliger og sociale indsatser i hele landet. Målet er at skabe 360° løsninger, som ikke alene skaffer de unge tag over hovedet, men også personlig støtte til at få deres liv tilbage på rette spor.  

Vores rolle
For mange unge hjemløse er problemet ikke alene manglende tag over hovedet, men i lige så høj grad at stå uden for fællesskabet. Sammen med SAND - de hjemløses landsorganisation - er vores rolle at sikre, at de unge får tilbudt et stærkt netværk og støtte  - så de ikke føler, at de står alene. 

 

 

Vidste du...

at Hjem til Alle alliancen ud over Ungdommens Røde Kors består af Falck, KL, Socialstyrelsen og otte andre organisationer?

Vil du hjælpe hjemløse unge?
Plebiz_hjemløs_Ungdommens Røde Kors

Kollegie-modellen

Et af alliancens tiltag er "kollegie-modellen", hvor private kollegier reserverer plads til unge hjemløse. En kollegiebolig kan være det første skridt i en positiv retning - måske endda mod et studie. Kombinationen af egen bolig og et positivt studierelateret fællesskab er præcis hvad alliancens kollegiemodel handler om. Med i konceptet er også en mulighed for 360° støtte, hvis den unge har ønsker om at starte på et studie. 

Vil du videre mere om Hjem til Alle alliancens arbejde?

2000

unge

er hjemløse

76

procent

er antallet af unge hjemløse steget siden 2009

50

procent

af de unge hjemløse har en psykisk sygdom