Ungeråd_sprint_skole_frivillig_ungdommens røde kors

  Unge tager styringen

  Ungeråd

  Hvem ved allerbedst, hvad unge i Danmark har brug for? Det gør de unge selv! Derfor laver Ungdommens Røde Kors ungeråd, hvor det er de unge, der bestemmer.

  Mange unge føler ikke, at de har noget at skulle sagt. De føler ikke, at de voksne tager dem alvorligt, og de føler ikke, at de har mulighed for at påvirke og ændre omverden. I ungerådene får de unge mugligheden for at handle og opleve, at de selv har løsningerne på mange af de problemer, som de oplever i deres lokalområde

  Ungeråd giver en stemme til unge, som bevæger sig på kanten af samfundet
  I Ungdommens Røde Kors skaber vi ungeråd, hvor marginaliserede unge fra udsatte boligområder får en stemme og får muligheden for at påvirke deres boligområde. De unge gøres til en del af løsningen i stedet for at være en del af problemet. Deres tanker og drømme bliver taget seriøst, og de får lov til at se, at de kan gøre en forskel – til glæde for dem selv, deres kammerater og hele lokalmiljøet.

  Ama’r Youngsters
  Hver 14. dag mødes 11 unge fra Amager. De kalder sig Ama'r Youngsters, og de knokler for at gøre Amager til et bedre sted at være ung. 
  Ungerådet samarbejder med lokaludvalgene på Amager og forskellige helhedsplaner, og de har store planer: De vil revolutionere folkeskolen med projektet ”Den Aktive Skole”. De kæmper for, at skolen ikke kun er et sted med fokus på karakterer, men også er et sted, hvor man fokuserer på, at hver elev har nogle særlige kompetencer. De unge sørger for alt; lige fra at skrive breve til borgmesteren til selv at stå for planlægning og undervisning i tre skoledage for tre 6. klasser, hvor de afprøvede deres idéer om en alternativ skole – med stor succes.

  • Hvem er med i et ungeråd?

   Ungeråd henvender sig til marginaliserede unge med forskellige sociale problemstillinger i alderen 13-25 år i Danmarks udsatte boligområder. Alderen spænder bredt, ligesom sammensætning af de unge også vil være på tværs af køn, forskellige grupperinger og geografiske tilhørsforhold i området.

   De unge lærer at indgå i et fællesskab, hvor de måske ikke alle kan lige meget, men hvor alle kan bidrage med noget. I fællesskabet lærer de unge at se en værdi i forskellighed, forskellige personligheder, forskellige baggrunde og forskellige kompetencer.

  • Hvordan fungerer et ungeråd?

   Der er ikke én opskrift på, hvordan man skaber et godt ungeråd. Børn og unge er forskellige og har forskellige tanker og behov. Igennem workshops, fællessnakke eller gruppearbejder finder deltagerne frem til de udfordringer, de vil arbejde med, og udvikler idéer på baggrund af dem. Det er altid deltagernes erfaring og ønsker til fremtiden, som er i centrum.

   Ungerådene samarbejder med aktører i lokalområdet - f.eks. repræsentanter fra lokaludvalg, boligforeninger, helhedsplaner eller andre interesserede. På den måde bliver projekterne bæredygtige og til gavn for hele området.

  • Vil du være med i et ungeråd – som deltager eller facilitator?

   Har din by brug for et ungeråd? Så kontakt os! Måske kan vi hjælpe dig med at starte det op.

   Deltagerne er unge i alderen 13-25 år, men det er ældre frivillige, der hjælper med at facilitere det. Som facilitator er det vigtigt at huske, at det handler om de unges input og idéer. Man er der for at understøtte og hjælpe, men det er vigtigt, at man kan holde sig i baggrunden og skabe rammerne for, at de unge selv handler og når deres mål.

  • Hvem skal jeg kontakte?

   Send os en mail på handlekraft@urk.dk, hvis du vil høre mere om Ungdommens Røde Kors’ arbejde med ungeråd, eller hvis du er interesseret i at deltage i et ungeråd.