Ungdomsleder i Zimbabwe

  Vil du bidrage til at styrke seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder for og med unge i Zimbabwe?

  Har du lyst til at gøre en forskel for og med unge i Zimbabwe? Har du god erfaring med frivilligt arbejde inden for URK's nationale indsatser, som du kan bringe i spil i en international kontekst? Eller har du særlig interesse for at blive frivillig i et vigtigt projekt, og mulighed for at støtte URK’s ungearbejde i Zimbabwe fra februar til juli 2021? Så er dette din helt unikke chance for at blive én af URK’s to nye ungdomsledere med fokus på Zimbabwe.

  Som ungdomsleder får du mulighed for at styrke dine kompetencer inden for samarbejde, og du vil få erfaring med en ung-til-ung arbejdstilgang, hvor man lærer af hinanden. Du vil danne positive og stærke relationer på tværs af kulturer og i en international kontekst, og forhåbentlig få erfaring med at bo og arbejde i Zimbabwe.

  Dine arbejdsområder:
  Som ungdomsleder for Ungdommens Røde Kors kommer du til at understøtte et partnerskabsprojekt mellem Zimbabwe Røde Kors, Dansk Røde Kors og Ungdommens Røde Kors, som indledtes i 2019. Projektet har fokus at styrke unges seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder.  Du vil som ungdomsleder være med til at etablere ungerettede aktiviteter med fokus på SRHR (seksuelle og reproduktiv sundhed og rettigheder) for at fremme unges kendskab til deres seksuelle og reproduktive sundhed og rettigheder. Disse rettigheder består for eksempel i ret til at bestemme over egen krop, ret til at selv at vælge sin kæreste, eller hvem man vil giftes med og ret til at vælge, hvornår og hvor mange børn, man vil have.  Du skal derfor primært understøtte projektets frivillige i at afholde workshops og andre ung-til-ung aktiviteter med dette fokus. Herunder støtte implementeringen af workshops ved brug af URKs Life Skills og Sprint-øvelser tilpasset kontekst og emne. Du vil ydermere tage del i at inspirere zimbabwiske unges fortsatte engagement og aktive deltagelse i deres lokalsamfund og hermed bæredygtigheden af projektet.

  Din rolle som frivillig ungdomsleder vil indebære opgaver såsom:

  • Udvikle, træne og støtte lokale frivillige i at facilitere Life Skills og Sprint-aktiviteter med fokus på SRHR og SGBV
  • Arbejde med at skabe øget opmærksomhed omkring SRHR og SGBV  blandt unge i Zimbabwe
  • Støtte, inspirere og hjælpe de zimbabwiske uledere med at kvalificere aktiviteterne i Røde Kors klubberne i Zimbabwe
  • Styrke samarbejdet mellem unge frivillige i Zimbabwe og i URK i Danmark
  • Formidle information om projektet i Danmark
  • Støtte opstarten af en ungdomslederforening i Danmark
  • Løbende samarbejde med ZRCS-medarbejdere og URKs Youth Partnerships Africa frivilliggruppe i Danmark omkring projektimplementeringen

  Mere konkret søger vi dig, som:

  • Har erfaring med at skabe relationer og brænder for at motivere andre unge til at engagere sig i frivillighed og fællesskaber
  • Har erfaring med frivilligt arbejde (national erfaring fra Ungdommens Røde Kors vægtes højt)
  • Erfaring med URKs ung-til-ung-metoder (fx Life Skills og Sprint) er en fordel
  • Er åben, initiativrig og god til at samarbejde på tværs af kulturel og social baggrund
  • Er i stand til at skabe en hverdag og trives i et udfordrende miljø
  • Har et godt mundtligt og skriftligt engelsk
  • Er mellem 21 og 29 år

  Praktiske rammer:
  Som ungdomsleder indgår du i et team med én anden dansk ungdomsleder og to zimbabwiske ungdomsledere. Fra 15. februar til 30. april samt i juli vil du have base på Hejrevej 30, 2400 København NV. Her vil du og din danske kollega understøtte arbejdet fra distancen 15 timer om ugen. Dette indeholder blandt andet afholdelse af online træninger med frivillige i Zimbabwe. I maj og juni vil du udsendes til Zimbabwe i 8 uger og fungerer som fuldtidsfrivillig på lige fod med dine kollegaer fra Zimbabwe.
  (Udsendelsen afhænger af, at det er muligt at rejse på dette tidspunkt).

  Vi forventer, at du er initiativrig og har lyst til - og forståelse for - at arbejde med mennesker med en anden kulturel og social baggrund og at du vil bidrage til at udvikle projektet i Zimbabwe. Samarbejde er vigtigt for projektets bæredygtige udvikling, så du skal have mod på at indgå i nye arbejdsrelationer end de, du måske kender.  Du skal kunne se det som en spændende udfordring både yde remote støtte til udviklingsprojekter og senere at bo under andre vilkår end i Danmark, eksempelvis i et fattigt område med udviklingsmæssige udfordringer og med begrænset elektricitet og internetadgang.

  Før og efter din tid som ungdomsleder:
  Du bliver klædt godt på til opgaven som ungdomsleder. Som led i forberedelsen skal du deltage i Dansk Ungdoms Fællesråds (DUF) online ungdomslederkursus og URK’s forberedelseskursus i februar. Du skal sætte cirka 1 uge af til forberedelsesprogrammet, som vil ligge i midten/slutningen af februar. Når du er hjemme igen, skal du skrive en kort afrapportering – og så håber vi meget, at du vil være med i Youth Partnerships Africa-gruppen fremover.

  Som ungdomsleder skal du forvente en arbejdsuge på 15 timer fra februar til april samt i juli. Når du udsendes i maj og juni, vil du fungerer som fuldtidsfrivillig med en arbejdsuge på 37 timer. Under opholdet i Danmark modtager du ikke kompensation. Under dit ophold i Zimbabwe vil du modtage lommepenge svarende til de udgifter, du har i forbindelse med opholdet.

  Send en ansøgning med din motivation for at søge stillingen og dit CV senest den 4/1 2021 kl. 12. Vi forventer at afholde samtaler den 9-10/1 2021, men med forbehold for ændringer. Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at skrive en mail til clara.rubin@urk.dk eller ringe på 28 95 66 57. Bemærk, at vi kun modtager ansøgninger gennem rekrutteringssystemet.

  Ansøgningsfrist 4. januar 2021 kl. 12. Spørgsmål sendes til Clara Rubin.

  Vi glæder os til at høre fra dig!