Programkonsulent til engagements- og læringsarbejde

  Vil du gøre unge frivillige i Danmark og ude i verden endnu dygtigere?

  Nu har du mulighed for at skabe samfundsforandringer sammen med 3000 unge frivillige i Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi søger en programkonsulent, der skal være med til at styrke kvaliteten og udbredelsen af vores engagements- og læringsarbejde – i Danmark og internationalt. 

  I Ungdommens Røde Kors arbejder vi for at få børn og unge til at engagere sig i hinanden og i samfundet og dermed aktivt tage ejerskab for at skabe positive forandringer i deres eget lokalområde. Også selvom man er indlagt, indsat eller anbragt. En vigtig forudsætning for dette er, at vi har kompetente frivillige og at vi har frivillige, som selv har erfaringer med at være udsat. 

  Som del af Røde Kors-bevægelsen er en anden vigtig opgave, at få unge mennesker til at engagere sig og bygge bro mellem børn og unge i Danmark og ude i verden, så de bliver engageret i en fælles fremtid. Vi arbejder her tæt sammen med andre lokale Røde Kors selskaber i fx Ukraine, Malawi, Palæstina og Kenya. 

  Din opgave – læring og engagement 
  Vi drømmer om en kollega, der elsker at arbejde med engagerede og kreative frivillige og som har praktisk erfaring med at træne og motivere. En kollega der kan skabe sammenhængende læringsforløb og læringsmateriale både online og fysisk samt har et godt øje, viden og ambitioner for, hvordan man kan skabe engagement på tværs af organisationen og på tværs af grænser. 

  Konkret skal du udvikle og koordinere vores kompetenceudvikling af frivillige. Herunder skabe overblik over de forskellige uddannelser og træninger, holde vores kalender opdateret og holde styr på et solidt online katalog af kurser. Vi underviser for eksempel i livsmestring, konflikthåndtering, frivilligledelse og grafisk facilitering. 

  Dette er en del af, at vi gerne vil styrke unge frivilliges muligheder for at rejse ud til partnere i Røde Kors bevægelsen og støtte op om deres indsats for og med unge. Hvert år leverer vi derfor træning af frivillige i ung-til-ung metoder, når vi inviterer Røde Kors-unge til et to uger langt Youth Leadership Academy. 

  Derudover bliver du en del af en fokuseret indsats for at styrke det folkelige engagement blandt unge i Danmark. Det handler om at støtte vores allerede etablerede verdensmålsgruppe og deres aktiviteter, støtte udviklingen af en ny frivillig kommunikations- og fortalergruppe samt at være med til at skabe events og samarbejde på tværs af organisationen og andre relevante aktører. 

  Hvem er du?
  For at løse denne brede portefølje bedst muligt forestiller vi os, at du:

  • har erfaring med at arbejde med unge frivillige og er god til at motivere, støtte og rådgive
  • er metodisk stærk på lærings- og træningsområdet 
  • har stor praktisk erfaring fra både fysisk og digital læring og træning
  • er god til at spotte nye muligheder og arbejde innovativt med det folkelige engagement blandt unge
  • er god til at opbygge relationer til både kolleger, frivillige og eksterne samarbejdspartnere
  • har stort overblik, arbejder struktureret og sætter en ære i at styre projekter godt i land
  • er indstillet på at det også er dig som laver kaffen og står for refusionssedler

  Det tilbyder vi:
  Ungdommens Røde Kors er en frivilligdrevet, humanitær ungdomsorganisation med et uformelt og innovativt arbejdsmiljø. Vi er ca. 30 medarbejdere på sekretariatet, og du vil indgå i programenheden, som i alt består af 12 konsulenter plus studenter og praktikanter.

  Stillingen er 37 timer og er placeret på Ungdommens Røde Kors’ sekretariat på Hejrevej 30 i København NV. Stillingen er i første omgang en projektansættelse t.o.m. 31.12.2021, da vi har flere kolleger på barsel. Vi tilbyder ansættelse efter overenskomst med lønindplacering efter anciennitet og betalt frokostpause. Aften- og weekendarbejde forekommer i perioder. Vi lægger vægt på en god balance mellem familie- og arbejdsliv, og der er gode rammer for en fleksibel tilrettelæggelse af arbejdet.

  Hvis du har spørgsmål til vores arbejde, og hvad stillingen indeholder af konkrete udfordringer, er du velkommen til at skrive til maj@urk.dk eller tine.m@urk.dk.

  Ansøgningsfristen er torsdag d. 11. marts med forventning om at gennemføre samtaler snarest muligt herefter. Det er en forudsætning for ansættelse, at du giver samtykke til, at vi må indhente børneattest i forbindelse med ansættelsen og løbende gennem ansættelsesforholdet.

  Om Ungdommens Røde Kors
  Ungdommens Røde Kors (URK) er en selvstændig organisation under Røde Kors i Danmark. Vores 3000 frivillige driver cirka 200 ung-til-ung aktiviteter i hele landet, hvor 10.000 børn og unge deltager. Og med partnerskaber i Afrika, Mellemøsten, Østeuropa og Grønland engagerer vi hvert år endnu flere børn og unge i frivillige, sociale fællesskaber globalt. Det gør vi med en tro på, at alle kan være noget særligt for nogen – uanset hvor og hvad man kommer fra. Aktiviteterne spænder fra ferielejre, klubaktiviteter, lektiecaféer og rådgivningstjenester til aktiviteter på krisecentre, hospitaler, psykiatriske afdelinger og i fængsler.

  Ansøgningsfrist: 11. marts.
  Spørgsmål rettes til Maj Navntoft.