Ungdommens Røde Kors_Powerkids_Stock

  Powerkids

  Der er altid en, som har oplevet eller følt det samme som dig. Men det kan man godt glemme, når livet gør ondt. Powerkids er et samtaletilbud til børn mellem 9-13 år, som f.eks. har oplevet skilsmisse, ensomhed eller mobning.

  Børn i familier med sociale problemer føler sig ofte alene med deres tanker og overvejelser, men gennem meningsfulde fællesskaber kan oplevelsen af ensomhed mindskes. I samarbejde med sundhedsplejen i Aarhus Kommune tilbyder vi gruppesamtaler, hvor børn kan dele deres bekymringer, problemer og drømme med ligesindede. 

  Vil du give børn meningsfulde fællesskaber?

  Samtaler, der rykker
  Powerkids er et todelt projekt, hvor ambitionen er, at børnene skal rykke sig. Første fase kredser om gruppesamtalen, hvor børnene får mulighed for at dele deres problem med nogen, der har det lige som dem. Via samtalen oparbejder børnene en række redskaber, som styrker deres selvværd og giver dem mod på at opsøge nye fællesskaber. Næste fase handler om at motivere børnene til at engagere sig i en aktivitet, der interesserer dem, så de herigennem kan få nye venner og gode oplevelser.  

  Powerkids_Ungdommens Røde Kors

  "Børnene i samtalegrupperne ramte noget i mig, som jeg ikke kunne ignorere. Jeg indså, at børnene manglede noget af det, jeg selv manglede som barn – nogen at snakke med."

  - Krastina, frivillig i Powerkids

  • Hvordan bliver jeg frivillig i Powerkids?

   Kontakt os her, hvis du vil være med i Powerkids. 

   Har du spørgsmål til projektet, kan di skrive til os på mentoring@urk.dk.

  • Hvad forventes af mig som frivillig i Powerkids?

   Vi forventer, at du kan afsætte tid én gang om ugen i et år.

   Du skal kunne overholde mødetider og aftaler og være i stand til at fokusere 100 % på børnene, når du er sammen med dem.

   Du skal have lysten til at gøre en forskel for sårbare børn og hjælpe dem med at opbygge en tryg og tillidsfuld relation til andre. Det er desuden vigtigt, at du kan motivere børnene til at bruge hinanden som støtte og netværk.

  • Hvad får jeg ud af at være frivillig hos Powerkids?

   Som frivillig i Powerkids vil du være med til at dokumentere en ny måde at arbejde med gruppesamtaler på. Du bliver en del af Ungdommens Røde Kors, hvor du får mulighed for at få et stærkt netværk med andre frivillige. Du får også mulighed for at afprøve dine pædagogiske evner og udvikle dig personligt.