Ungdommens Røde Kors_Landsmøde 2017

  En del af det

  store fællesskab

  Landsmøde 2020

  Den 26.-27. september 2020 er der Landsmøde i Ungdommens Røde Kors. Landsmødet finder sted i Røde Kors' lokaler på Blegdamsvej 27 i København.

  Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed, som afholdes hvert efterår. Alle medlemmer kan deltage.

  På Landsmødet vælges Landsstyrelsen, som mellem landsmøderne leder og udvikler organisationen efter den retning, som medlemmerne på Landsmødet fastsætter. Det er også her, vi drøfter organisationens strategi, fortæller om året, der er gået og ændrer vores fælles regelsæt, vedtægterne. Det vil sige, at du som medlem har indflydelse på, hvordan Ungdommens Røde Kors ser ud og fungerer de kommende år, hvis du deltager på Landsmødet.

  I år afholdes Landsmødet d. 26.-27. september i København. Det koster kun 150 kr. for hele weekenden, som både er med forplejning, overnatning og transport, hvis du har brug for det. Tilmeldingsfristen er torsdag d. 10. september.

  Tilmeld dig her 


  Dagsorden
  Den formelle dagsorden for landsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af forretningsorden
  4. Godkendelse af dagsorden
  5. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende stilling
  6. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab
  7. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger
  8. Indkomne forslag
  9. Diskussion af status på den toårige udviklingsplan og evt. tilretninger (bemærk at der stilles forslag om afskaffelse af udviklingsplanen og indførelse af en ny strategi. Se nedenfor)
  10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  11. Valg af politisk næstforperson
  12. Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer
  13. Valg af en intern revisor
  14. Valg af en intern revisorsuppleant
  15. Eventuelt
    

  Stil forslag til landsmødet
  Alle medlemmer kan stille forslag til Landsmødet. Det kan fx være forslag til nye praksisser og principper, hvilket kalder vi resolutionsforslag, ændringsforslag til udviklingsplanen eller ændringer til vedtægterne, som så vil blive drøftet af medlemmerne på landsmødet. 
  Hvis du vil fremsætte ændringsforslag på landsmødet, kan du bruge nedenstående skemaer.
   


  Skemaerne skal jf. vedtægterne § 7 stk. 11 indsendes inden d. 15. august 2020 kl. 24.00 til ledelseskonsulent Rikke Højland på rikke@urk.dk.

  Vær opmærksom på, at landsstyrelsen fremsætter forslag om at afskaffe udviklingsplanen og i stedet indføre en ny strategi. Såfremt strategien vedtages, vil der ikke blive foretaget ændringer i udviklingsplanen.
   

  Valg til landsstyrelsen
  Landsstyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf følgende poster er på valg i år:

  • 1 politisk næstforperson
  • 3 menige landsstyrelsesmedlemmer i to år
  • 1 menigt landsstyrelsesmedlem i et år


  Derudover skal der vælges:

  • 1 intern revisor i to år
  • 1 intern revisorsuppleant i et år
    

  Alle medlemmer kan stille op til Ungdommens Røde Kors’ landsstyrelse. Hvis du vil stille op til landsstyrelsen, kan du bruge dette opstillingsskema:


  Dit kandidatur skal jf. vedtægterne § 7 stk. 6 være indsendt inden d. 15. august kl. 24.00. Det stiles til rikke@urk.dk


  Ny strategi 2025
  Landsstyrelsen har den seneste tid arbejdet på et forslag til en ny strategi, som skal erstatte den toårige udviklingsplan og den strategiske ramme, som blev vedtaget i 2015. Vi kalder den for Strategi 2025, fordi vi med en femårig strategi ønsker at kunne planlægge lidt mere langsigtet end de toårige udviklingsplaner har givet os mulighed for. Torsdag d. 6. august kl. 19.00 holder landsstyrelsen et webinar om den nye strategi. Tilmeld dig webinaret ved at skrive til LS-medlem Jonas W. Larsen på jonas.larsen@urk.dk. I august vil Landsstyrelsen også holde en række mindre, fysiske møder i Aarhus, Odense, Aalborg og København. Mere om dette senere. På landsmødet præsenteres tankerne bag den nye strategi, og der vil være god tid til at drøfte den, inden der skal stemmes om vedtagelsen af den.

  Du finder landsstyrelsens udkast til Strategi 2025 herunder samt et udkast til en resolution om URK's organisering.  Hvis du har spørgsmål til skemaer, processen her fra eller lignende, kan de sendes til ledelseskonsulent Rikke Højland (rikke@urk.dk) eller Landsforperson Troels Boldt Rømer (troels.romer@urk.dk).

  Jeg vil helt klart opfordre alle frivillige til at tage med til landsmødet. Det er en fantastisk måde at være en del af det nationale fællesskab og være med i den demokratiske process. Hvert år har jeg forladt landsmødet på
  et enormt "frivilligt fællesskab high", der minder mig om, at vi ikke er alene, men vi faktisk er rigtig mange, der har de samme værdier.

  - Landsmødedeltager

  Landsmøde 2019
  Er du interesseret i at finde ud af, hvad der skete på Landsmødet i 2019? Læs referatet af URK's Landsmøde 2019 eller kig i landsmødemappen 2019, hvor du bl.a. finder kandidaternes motivation for at stille op til Ungdommens Røde Kors' landsstyrelse og som interne revisorer. Her kan du også læse de indkomne forslag, som blev drøftet på landsmødet.

  Jeg nyder at være en del af et så stærkt fællesskab, hvor vi alle står for det samme og ønsker at være noget særligt for nogen. Jeg får en følelse af "at høre til", og det giver mig et adrenalinkick, som jeg lever på flere dage efter.

  - Landsmødedeltager