Ungdommens Røde Kors_Landsmøde 2017

  En del af det

  store fællesskab

  Landsmøde 2020

  Den 26. september 2020 er der landsmøde i Ungdommens Røde Kors. Landsmødet afholdes i DGI-byen lige ved hovedbanegården i København. Vi følger løbende myndighedernes anbefalinger og retningslinjer ift. Corona, som lige nu betyder, at man må forsamles op til 500 personer, når der er tale om Landsmøder og lignende, hvor man primært sidder ned, og hvor der er mindst to m2 gulvplads til rådighed pr. deltager. Desværre har de nyeste restriktioner for Københavnsområdet og Odense af 7. september betydet, at vi bliver nødt til at aflyse middag, fest og overnatning. Søndagens program bliver ligeledes aflyst.

  Landsmødet er Ungdommens Røde Kors’ øverste myndighed og afholdes hvert efterår. Alle medlemmer kan deltage.

  På Landsmødet vælges Landsstyrelsen, som mellem landsmøderne leder og udvikler organisationen efter den retning, som medlemmerne på Landsmødet fastsætter. Det er også her, vi drøfter organisationens strategi, fortæller om året, der er gået og ændrer vores fælles regelsæt, vedtægterne. Det vil sige, at du som medlem får indflydelse på, hvordan Ungdommens Røde Kors ser ud og fungerer de kommende år, hvis du deltager på Landsmødet.

  I år afholdes Landsmødet d. 26. september i København. Det koster 150 kr. at deltage. Til gengæld får du forplejning og transporten refunderet.

  Landsmødet afholdes i DGI-byen i København, som er med i Horestas ’Safe Place to visit’-program, og som har fuldstændig styr på de gældende retningslinjer og sikrer, at vi kan afholde et sikkert landsmøde.


  Tilmeldingsfristen er torsdag d. 10. september kl. 23.55.

  Tilmeld dig her 


  Dagsorden
  Den formelle dagsorden for landsmødet er:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Godkendelse af forretningsorden
  4. Godkendelse af dagsorden
  5. Landsstyrelsens beretning om aktiviteterne i det forløbne år og organisationens nuværende stilling
  6. Fremlæggelse af Ungdommens Røde Kors' regnskab
  7. Drøftelse og godkendelse af de aflagte beretninger
  8. Indkomne forslag
  9. Diskussion af status på den toårige udviklingsplan og evt. tilretninger (bemærk at der stilles forslag om afskaffelse af udviklingsplanen og indførelse af en ny strategi. Se nedenfor)
  10. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  11. Valg af politisk næstforperson
  12. Valg af menige landsstyrelsesmedlemmer
  13. Valg af en intern revisor
  14. Valg af en intern revisorsuppleant
  15. Eventuelt
    

  Forslag til landsmødet
  Alle medlemmer kan stille forslag, som vil blive drøftet af medlemmerne på landsmødet. Der var jf. vedtægterne § 7 stk. 11 frist for indsendelse af forslag d. 15. august 2020 kl. 24.00. Der er kommet både resolutionsforslag og vedtægtsændringsforslag til Landsmødet. Resolutionsforslagene fordeler sig på tre tematikker; strategi 2025, resolution vedr. URK’s organisering og høring af politikker. Herunder findes forslagene.


  Strategi 2025
  Landsstyrelsen har udarbejdet et forslag til en ny strategi, som skal erstatte den toårige udviklingsplan og den strategiske ramme, som blev vedtaget i 2015. De kalder den for Strategi 2025, fordi de med en femårig strategi ønsker at kunne planlægge lidt mere langsigtet end de toårige udviklingsplaner har givet mulighed for. På landsmødet præsenteres tankerne bag den nye strategi, og der vil være god tid til at drøfte den, inden der skal stemmes om vedtagelsen af den. På baggrund af landsstyrelsens fire afholdte dialogmøder i begyndelsen af august er der udarbejdet tre ændringsforslag og en kommentar til Strategi 2025, som vil blive fremlagt på landsmødet.

   

  Resolutionsforslag vedr. organisering
  For at nå målene i Strategi 2025 kræver det, at URK har en stabil organisering. Det er en forudsætning for, at URK kan udvikle sig, nå langt ud og fortsat udvikle aktiviteter af høj kvalitet. URK’s organisering tager udgangspunkt i landsmødets beslutning om en ny organisering fra 2017, og landsstyrelsen har derfor udarbejdet er en præcisering af, hvordan vi arbejder i vores fælles organisation. Nedenfor findes landsstyrelsens forslag til en resolution om URK’s organisering samt tre ændringsforslag udarbejet pba. landsstyrelsens fire afholdte dialogmøder i begyndelsen af august. Dertil er indkommet et opmærksomhedspunkt til Ændringsforslag til Resolution 3. Ændringsforslagene og opmærksomhedspunktet vil ligesom resolutionsforslaget blive fremlagt på landsmødet.  Høring af politikker
  Der er indkommet to resolutionsforslag vedrørende høring af politikker.  Vedtægtsændringsforslag
  Landsstyrelsen foreslår seks vedtægtsændringsforslag, som vil blive præsenteret for og drøftet af Landsmødet. De seks ændringsforslag findes herunder. URK's eksisterende vedtægter findes her

     Valg til landsstyrelsen
  Landsstyrelsen består af ni medlemmer, hvoraf følgende poster er på valg i år:

  • 1 politisk næstforperson i to år
  • 3 menige landsstyrelsesmedlemmer i to år
  • 1 menigt landsstyrelsesmedlem i et år


  Derudover skal der vælges:

  • 1 intern revisor i to år
  • 1 intern revisorsuppleant i et år
    

  Alle medlemmer kan stille op til Ungdommens Røde Kors’ landsstyrelse. Der var opstillingsfrist d. 15. august kl. 24.00. Følgende kandidater har meldt sit kandidatur:

  Politisk Næstforperson


  Menige landsstyrelsesmedlemmer


   

  Der var kun indkommet et kandidatur til posterne som intern revisor og intern revisorsuppleant. Det var Charlotte Geneser. Men da der er fire kandidater til de fire menige landsstyrelsesposter, vil kandidaten blive valgt ind på denne post. Landsstyrelsen vil således skulle indsupplere til disse poster på det førstkommende landsstyrelsesmøde efter landsmødet.


  Efter tilmeldingsfristen sendes landsmødemappen ud til de tilmeldte, ligesom den lægges op her på siden.

   

  Hvis du har spørgsmål vedrørende landsmødet, kan de sendes til ledelseskonsulent Rikke Højland (rikke@urk.dk) eller Landsforperson Troels Boldt Rømer (troels.romer@urk.dk).

  Jeg vil helt klart opfordre alle frivillige til at tage med til landsmødet. Det er en fantastisk måde at være en del af det nationale fællesskab og være med i den demokratiske process. Hvert år har jeg forladt landsmødet på
  et enormt "frivilligt fællesskab high", der minder mig om, at vi ikke er alene, men vi faktisk er rigtig mange, der har de samme værdier.

  - Landsmødedeltager

  Landsmøde 2019
  Er du interesseret i at finde ud af, hvad der skete på Landsmødet i 2019? Læs referatet af URK's Landsmøde 2019 eller kig i landsmødemappen 2019, hvor du bl.a. finder kandidaternes motivation for at stille op til Ungdommens Røde Kors' landsstyrelse og som interne revisorer. Her kan du også læse de indkomne forslag, som blev drøftet på landsmødet.

  Jeg nyder at være en del af et så stærkt fællesskab, hvor vi alle står for det samme og ønsker at være noget særligt for nogen. Jeg får en følelse af "at høre til", og det giver mig et adrenalinkick, som jeg lever på flere dage efter.

  - Landsmødedeltager