Genopslag: bliv ungdomsleder i Kenya

  Brænder du for at arbejde for og med unge, og vil du bruge seks måneder i Nairobi, Kenya?

  GENOPSLAG: Har du lyst til at støtte kapacitetsopbygningen af unge, der har det svært? Har du erfaring fra URK's nationale aktiviteter, som du kan bringe i spil i en international kontekst? Eller er frivilligt arbejde en hjertesag for dig, og har du tid, lyst og mod på at bo i Nairobi i perioden september 2020 til marts 2021? Så søger URK lige nu to engagerede frivillige ungdomsledere, som skal samarbejde med kenyanske frivillige i styrkelsen af unge fællesskaber i udfordrede områder af Nairobi.

  OBS: vi holder naturligvis øje med udviklingen i coronasituationen og følger myndighedernes anvisninger i forhold til muligheden for afrejse og ophold. Vi forventer dog, at situationen normaliserer sig hen over sommeren, og at vi derfor kan fuldføre programmet som planlagt.

  Du vil få mulighed for at styrke dine kompetencer inden for samarbejde, komme til at danne positive og stærke relationer med kenyanske unge frivillige og få erfaring med at bo og arbejde i Nairobi. Ønsker du desuden erfaring med en ung-til-ung arbejdstilgang, hvor man lærer af hinanden, så er dette din helt unikke chance for at få en oplevelse for livet.  

  Dit arbejdsområde
  Som frivillig ungdomsleder indgår du i implementeringen af et helt nyt pilotprojekt i partnerskabet mellem Ungdommens Røde Kors (URK), Dansk Røde Kors (DRK) og Kenya Røde Kors (KRCS). Her vil du indgå i KRCS’ ungdomsarbejde i området Mukuru, i Nairobi i Kenya, som støtter de unge, der er involverede i programmet Urban Resilience (UR). Projektet har til formål at opbygge stærke og modstandsdygtige ungeforeninger i Kenyas townships med henblik på at engagere unge mænd i at forbedre deres vilkår og sociale miljø. Du vil arbejde med implementeringen af aktiviteter for unge i de lokale ungdomsklubber, som drives af KRCS. Aktiviteterne henter inspiration fra URKs SPRINT og Life Skills-øvelser. Du vil også afholde workshops i SPRINT og Life Skills for og med andre frivillige i KRCS, hvor I vil arbejde med øvelser inden for emner, der relaterer sig til Urban Resilience-programmet. Hensigten er at forbinde de unge mænd involverede i UR med de unge frivillige i KRCS og at støtte kapacitetsopbygningen blandt de unge frivillige, så de selv kan skabe forandringsprocesser og positiv udvikling i de svært udfordrede områder i Nairobi.

  Din rolle som udsendt frivillig ungdomsleder indebærer opgaver såsom:  

  • Støtte til KRCS’ unge frivilliges engagement i ungeaktiviteter i lokale Røde Kors klubber
  • Træning af KRCS frivillige peer facilitators i  SPRINT og Life Skills    
  • Understøttelse af forbindelsen mellem KRCS’ frivillige på hovedkontoret og frivillige i Mukuru, hvor du indgår i dit team med én anden dansk ungdomsledere og to kenyanske ungdomsledere
  • Introducere de to kenyanske ungdomsledere til frivilligt arbejde i Danmark og Ungdommens Røde Kors som organisation under deres forberedelsesbesøg i Danmark
  • Løbende samarbejde med KRCS-medarbejdere og URKs Youth Partnerships Africa frivilliggruppe i Danmark omkring projektimplementeringen

  Vi søger derfor dig, som:

  • Har erfaring med at skabe relationer og brænder for at motivere andre unge til at engagere sig i frivillighed og fællesskaber
  • Har erfaring med frivilligt arbejde (national erfaring fra Ungdommens Røde Kors vægtes højt)
  • Har erfaring med ung-til-ung-metoder i URK (Særligt SPRINT, men også Life Skills)
  • Er åben, initiativrig og god til at samarbejde i teams med andre unge
  • Er i stand til at skabe en hverdag og trives i et udfordrende miljø
  • Besidder et godt mundtligt og skriftligt engelsk og er villig til at bruge det i hverdagen
  • Er mellem 23 og 29 år

  Vi forventer, at du er initiativrig og har lyst til - og forståelse for - at arbejde med mennesker med en anden kulturel og social baggrund og at bidrage til at udvikle projektet i Kenya. Samarbejde er vigtigt for projektets bæredygtige udvikling, så du skal have mod på at indgå i nye arbejdsrelationer end de, du måske kender. Da arbejdsområdet i Kenya på mange måder er udsat og sårbart, er det desuden essentielt, at du er i stand til at holde hovedet koldt i udfordrende situationer. Du forventes at være åben og omstillingsparat, da arbejdet i felten ofte kan være omskifteligt. Du skal kunne se det som en spændende udfordring at arbejde i tætbefolkede uformelle bosættelser, hvor du skal skabe muligheder i en kontekst med mange udfordringer og få ressourcer. Desuden er det en forventning, at du vil følge og respektere de sikkerhedsforanstaltninger, som hører med til dit ophold i Kenya. Du kommer til at bo sikkert under ordnede forhold og med andre ungdomsledere.  

  Før og efter din rejse: Inden du rejser til Kenya, bliver du klædt godt på til opgaven. Som led i forberedelsen skal du deltage i DUF's ungdomslederkursus og URK’s forberedelseskursus forud for din rejse i september. Du skal sætte cirka tre uger af til forberedelsesprogrammet, som vil ligge i slutningen august/begyndelsen af september. Når du er hjemme igen, skal du skrive en kort afrapportering – og så håber vi meget, at du vil være med i Youth Partnerships Africa-gruppen fremover.

  Som ungdomsleder er du fuldtidsfrivillig og skal forvente en arbejdsuge på 37 timer. Du vil modtage lommepenge svarende til de udgifter, du har i forbindelse med opholdet. Der er et administrationsgebyr på 7.500 DKK for at blive sendt afsted som ungdomsleder. Dette dækker administrationsomkostninger i forbindelse med forberedelsen herunder flybilletter, forsikring, vaccinationer, kost, logi mv.

  Send en ansøgning med din motivation for at søge stillingen og dit CV senest den 26/5 2020. Vi forventer at afholde samtaler den 28-29/5 2020 på Ungdommens Røde Kors’ sekretariat i København eller på Skype, afhængigt af, hvad forholdene tillader os. Hvis du har spørgsmål til forløbet, er du velkommen til at skrive en mail til clara.rubin@urk.dk eller ringe på 28 95 66 57. Bemærk, at vi kun modtager ansøgninger gennem rekrutteringssystemet.

  Vi skal desuden gøre opmærksom på, at udvekslingen afhænger af, at den søgte funding hertil bevilliges.

  Vi glæder os til at høre fra dig!

  Ansøgning senest 26. maj.

  Kontakt for spørgsmål.