En Hjælpende Hånd_ungdommens røde kors

Det får du

Kansas_en hjælpende hånd_ungdommens røde kors

Det får du for din støtte

Når du støtter kampagnen med et sponsorat på 2.500 kr. modtager du en sponsorpakke, som indeholder:
- Kansas-jakke 
- Et støttediplom og webemblem
- Kampagnemateriale til uddeling til kunder
- Dit/din virksomheds logo på kampagnesiden
- Presseindsats med dit/din virksomheds navn til din lokalavis (ved fire eller flere sponsorater og tilmelding inden 1. november)
- Kampagnevideo med din virksomhed på kampagnesiden (ved otte eller flere sponsorater)