Fremtidsværksted_Ungdommens Røde Kors

Det her er vi helt vilde med

Vi er lette at begejstre. Især når det handler om børn og unge, der rykker sig selv og samfundet. Her samler vi inspirerende historier, der sætter engagement, handlekraft og de ofte uhørte stemmer på dagsordenen. Her er både historier af egen avl og fra den store verden. Har du læst, set eller hørt om nogen, som fortjener et klap på skulderen, så skriv til kommunikationskonsulent Anne Splittorff på anne.s@urk.dk

Vil du læse mere om vores måde at arbejde på og syn på verden?

Unge står på venteliste for at være frivillige

Vi er ikke i tvivl om, at unge i Danmark ønsker at være med og gøre en forskel, for vi ser det hver uge.

Hver eneste uge modtager Ungdommens Røde Kors flere end 60 henvendelser fra unge, der gerne vil være frivillige hos os. 

Læs DR.dk's artikel.

Unge står i kø_DR_ungdommens røde kors

Ny videodebat: Unge civile stemmer

Altinget.dk har skabt et nyt debatpanel, kaldet "Unge civile stemmer" ugentligt præsenterer de en ung under 20 år, som giver sit blik samfundets udfordringer. Et fantastisk initiativ, som vi er pavestolte over at have været med til at føde. Yderligere kan vi bryste os af, at to URK'ere giver sit besyv. Sådan Gustav og Daniel.

DEBAT: Hvor bliver ungdomsrevolutionen anno 2017 af? Hvilke udfordringer står samfundet over for? Og hvordan skal civilsamfundet håndtere dem? Det vil en række unge give deres bud på i en ny videodebat på Altinget: civilsamfund.

Se alle indlæggene på altinget.dk 

Aktuelt_unge civile stemmer_Ungdommens Røde Kors

Ny rapport fastslår: Danske unge er mentalt sunde

Langt de fleste unge har høj grad af mental sundhed, viser ny omfattende rapport. Vi skal være bedre til at finde de få med problemer, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Læs om rapporten i Politiken.

Aktuelt_ungdommens røde kors_politiken

NY RAPPORT: færre unge sigtes i udsatte boligområder

Andelen af sigtede i udsatte boligområder er dalet støt de seneste 10 år. Men faldet modsvarer ikke udviklingen i resten af landet.

Det viser den nye rapport 'Bag om de faldende sigtelsesrater'. Undersøgelsen viser samtidig, at det primært er gruppen af engangssigtede unge, der er blevet mindre, mens gruppen af flergangssigtede ikke er mindsket tilsvarende.

Læs rapporten fra CFBU

Rapport_færre unge sigtes i udsatte boligområder

#Ungebussen har skabt en bølge af dialog om ungdomslivet 

Det her er simpelthen et super sejt initiativ. Vi hepper alt, hvad vi kan! Ved hjælp af aktiviteter som ansigtsmaling, brætspil og grillmad har #Ungebussen inviteret unge til at dele deres drømme og tanker om ungdomslivet.

500 unge har været med til at sætte fokus på trivsel og ensomhed blandt unge i Lejre. Et af de helt store fokuspunkter var sammenhold og fællesskab.

Læs hele artiklen om Ungebussen

Aktuelt_Ungdommens Røde Kors

Unge fra udsatte boligområder er mindre kriminelle

Det går den rigtige vej! De unge i landets udsatte boligområder begår mindre kriminalitet.

Fra 2000 til 2015 faldt antallet af kriminelle mellem 16 og 20 år i de udsatte boligområder med over en fjerdedel, viser en ny undersøgelse fra Center for Boligsocial Udvikling (CFBU).

Læs hele artikel på www.dr.dk 

 

Aktuelt_Ungdommens Røde Kors

Kæmpe sejr til foreningsdanmark

Efter massivt pres dropper regeringen nu planerne om at fjerne foreningers delvise momsrefusion og dermed spare 90 millioner kroner på støtten til foreningsdanmark. Det er en skøn nyhed for os, og for alle de børn og unge, vi laver aktiviteter for.

Læs hele artiklen fra Altinget

Aktuelt_Ungdommens Røde Kors

Nyt fra Hjem til alle-alliancen

Der er i øjeblikket over 2000 hjemløse unge i Danmark, og det samlede antal hjemløse stiger år for år. Sammen med en række andre aktører er Ungdommens Røde Kors en del af Hjem til alle-alliancen. Vores ambition er at afskaffe hjemløshed blandt unge i Danmark ved at skabe boliger og sociale indsatser i hele landet, som hjælper de unge ud af hjemløsheden. Det er vi stolte af at være en del af.

"Hjem til Alle Alliancen vil hacke sig ind over alt på boligmarkedet i kampen for at vende den negative udvikling, hvor antallet af hjemløse unge stiger markant fra år til år."

Læs om alliancens mission i Politiken.

Aktuelt_unge hjemløse_politiken_hjem til alle_ungdommens røde kors

Unge er historisk engagerede i at ændre verden

Generation Z, curling-, Youtube- eller Selfie-generationen. Nutidens historisk store antal af unge har fået tildelt mange navne. Men den unge generation er mere engageret i at rykke verden i en bedre retning end nogensinde

Den unge generation deltager i mindre grad i formelle politiske processer og institutioner. Det er en tendens, der foregår på alle breddegrader. Men det betyder langt fra, at nutidens unge er ligeglade. Faktisk viser YDI-undersøgelsen, at unge er mere interesserede i både politiske og civile emner end nogensinde.

Læs mere om de engagerede unge og andre af "Verdens Bedste Nyheder"

Verdens Bedste Nyheder_logo

If you can't beat them - join them

Vi klapper i hænderne, når organisationer går sammen og tænker i fælles løsninger. Børns Vilkår og Red Barnet har sagt farvel til indbyrdes konkurrence og goddag til samarbejde og fundraising. 

SAMSKABELSE: Når man åbner sig mod hinanden, så breder det sig som ringe i vandet. 

Læs artiklen på Altinget

Frivillige_high five_graffiti_ungdommens røde kors

IT skaber grundlag for eksplosiv vækst i Coding Pirates

Mega spændende læsning om Coding Pirates, som pt. vokser vildt. De åbner to lokalforeninger om måneden, har droppet mails og fysiske møder, og det tager ca. 4 sekunder i deres digitale kommunikationssystem (Slack) for en bruger at få svar på sit spørgsmål. Det er handlekraft - og vi er meget inspireret.

TEKNOLOGI: På under fire år har Foreningen Coding Pirates startet 83 lokalafdelinger. Ved at droppe mails og fysiske møder, har foreningen frigivet ressourcer til kæmpe ekspansion.

Læs hele artiklen, her

Coding Pirates_Aktuelt

Red Barnet: Verdensmålene er fremtidens nye samfundskontrakt

Red Barnet sætter fokus på verdensmålene og pointerer, at vi har et fælles ansvar for at indfri dem. Vi er meget enige!

DEBAT: Der skal løftes i flok, hvis verdensmålenes løfte om, at ”ingen skal efterlades tilbage”, skal indfries. Red Barnet ser sig selv og andre NGO’er som brobyggere i den nye samfundskontrakt, skriver Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær for Red Barnet.

Læs hele artiklen her

Red Barnet_Aktuelt_Vilde med_Ungdommens Røde Kors

Det etablerede civilsamfund bør invitere udsatte indenfor

Ombold opfordrer civilsamfundet til at åbne sig mere op for udsatte grupper. De peger på, at det sjældent er dét at være fysisk udenfor, der er det sværeste i Danmark, men dét at være udenfor fællesskabet. Vigtig, vigtig pointe, som vi støtter op om!

DEBAT: Danske hjemløse dør ikke af kulde og sult, men af selvmedicinering, der ofte skyldes en følelse af at være udenfor. Civilsamfundet bør gøre mere for at inkludere udsatte i fællesskaber, skriver sekretariatsleder i OMBOLD Martin Pedersen.

Læs hele artiklen her

Ombold_Vildt med_Aktuelt

Trygfonden og SFI udgiver Fællesskabsmålingen

Trygfonden og SFI har lavet en super relevant måling af livsvilkår og social eksklusion i Danmark. Den har vi læst med stor interesse - og giver dig muligheden for at gøre det samme her.

Denne undersøgelse identificerer og beskriver forskellige grupper i den danske befolkning, der oplever en større eller mindre grad af social eksklusion. I undersøgelsen afdækkes, hvad der kendetegner grupperne i forhold til f.eks. demografiske faktorer, arbejdsmarkedstilknytning og helbredsmæssige forhold. Undersøgelsen har særligt fokus på at beskrive de dele af befolkningen, der har en vanskelig livssituation på en række områder. Læs hele rapporten, her: 

Ungdommens Røde Kors_UPL_en anonym ven