Skilt_fremtidsværksted_strategi_vedtægter_ungdommens røde kors

  Hvad skal vi nu?

  Baggrund for organisering

  For dig, som har lyst til at dykke ned I tankerne bag den nye organisering i Ungdommens Røde Kors.

  Her kan du finde det dokument, som blev stemt igennem på Landsmødet 2017 d. 8. oktober:


  Nedenfor finder du lidt flere ord om, hvad meningen er med det hele. Hvis du har nogle spørgsmål til processen, forslaget eller tankerne bag, så skriv endelig til os på velkommen@urk.dk.

  Tak fordi du er med!

  Jeg føler stærkt for Ungdommens Røde Kors’ arbejde med udsatte børn og unge. Det er nemt at relatere til, det er lokalt, og man kan mærke resultaterne med det samme

  - Lise, frivillig i HR-udvalget

  Baggrund

  Den nye organisering tager udgangspunkt i dialog. Både dialogen med børn og unge i hele landet og ude i verden, men også i høj grad dialog på tværs af URK. Vi skal sikre, at alt det, vi gør, tager udgangspunkt i de behov, vi ønsker at være med til at opfylde.

  Med den nye organisering understøttes det, at vi oftest kan afdække behovene lokalt. Vi vil derfor i højere grad tage udgangspunkt i det lokale og i børns og unges behov - lige der, hvor de er. Vi tror på, at vi på den måde kan skabe lokal handlekraft. Det betyder, at vi i rigtig mange tilfælde har en masse aktivitetskoncepter, der stadig giver mening (måske med enkelte tilpasninger). Men der skal være mulighed for, at vi kan tænke helt nyt og starte helt nye aktiviteter ud fra områdets behov og de erfaringer, som allerede findes i organisationen. Det vigtige er, at vi slipper energien fri, samtidig med vi er tro mod URK's værdier, vores formål og den strategi, vi sammen har lagt for organisationen.

  En organisering baseret på ønsker og behov
  Aktiviteterne får nu mulighed for at vælge, hvordan de vil organisere sig, alt efter hvad der giver mening lokalt. De kan enten vælge at være en del af en lokalafdeling, en national afdeling, eller de kan vælge at være selvstændige. Det vigtige er, at man vælger det, som giver bedst mening. Ingen udvalg for udvalgets skyld - ingen regler, bare for at lave regler.

  Vælger man at organisere sig i en lokalafdeling, giver det mulighed for at løfte lokalområdet i flok. Det vil skabe et stærk organisatorisk led i URK, der kan gøre os i stand til bedre at se de behov, som eksisterer i hele Danmark - og reagere på dem. Hvis man er lokalafdeling, følger der en række rettigheder og pligter med - herunder en selvstændig økonomi og bistand fra sekretariatet, men også at man repræsenterer URK godt i sit område.

  Organiserer man sig i en national afdeling, kan dette eksempelvis være, fordi man ikke har et fysisk tilhørsforhold - eksempelvis som ferielejr. Den viden og de ressourcer, som bliver samlet i en national afdeling, skal selvfølgeligt deles med resten af organisationen - blandt andet igennem dialogmøder og sparring med lokalafdelinger.

  Som selvstændig aktivitet har man en mere direkte kontakt med landsorganisationen, men vil også skulle gøre en ekstra indsats for at koordinere arbejdet i sit lokalområde eller med aktiviteter, der minder om en selv. Det forventes, at man løbende tager stilling til, hvilken organisering der fungerer bedst på aktiviteten.

  På plads i den ny organisering
  Udgangspunktet for den nye organisering er formål og mening. Alt, hvad vi gør, skal naturligvis bidrage mest muligt til at opfylde vores formål: at alle kan være noget særligt for nogen. Og vores organisering – og alt andet – skal give mening. Det skal være styrende i vores snakke om forankringen af den nye organisering, som vi kommer til at have på tværs af URK. Derfor har vi en stærk tro på, at vi nok skal finde den bedste organisering for alle aktivitetsområder.

  Når snakken bliver taget både lokalt og nationalt, kan der opstå en situationen, hvor nogle aktiviteter på et givent område ser sig bedst forankret lokalt, mens andre gerne ser sig som del af en national afdeling. I det tilfælde inddrages Landsstyrelsen for at hjælpe med at finde den bedste løsning.

  Historien bag forandringen
  Den nye organisering i Ungdommens Røde Kors blev vedtaget på Landsmødet d. 8. oktober 2017, men inden vi nåede så langt, skete der en masse ting. Allerede i 2014 blev vi enige om, at der skulle findes en ny måde at organisere URK på, fordi vi oplevede, at vi havde potentiale til at skabe endnu flere fede aktiviteter for og med børn og unge. Vi oplevede manglende kommunikation på tværs af organisationen, og at vi nogle gange druknede i regler.

  Siden 2014 har vi arbejdet på mange forslag og tænkt mange tanker - og mange har vi droppet igen. På Fremtidsværkstedet i foråret 2017 (et nationalt møde for frivillige i URK) udviklede vi nye idéer. Landsstyrelsen fremlagde et nyt forslag til organiseringen efter sommerferien i 2017, og der var stor debat i organisationen - blandt andet fordi flere mente, at forslaget ikke havde været ude i god nok tid, afspejlet snakken på Fremtidsværkstedet godt nok eller ikke været diskuteret bredt nok i organisationen.

  Helt frem til selve landsmødet blev der stillet ændringsforslag, snakket og diskuteret. Der blev fundet kompromiser og gået i dialog, og til sidst blev forslaget stemt igennem med et markant flertal. Nu står vi her, og Ungdommens Røde Kors har fået en ny, ambitiøs og fleksibel organisering.