Landsstyrelsen

Landsstyrelsen er den øverste myndighed i Ungdommens Røde Kors og varetager den politiske ledelse af organisationen. Det er landsstyrelsens ansvar, at Ungdommens Røde Kors arbejder ud fra den gældende strategi. Læs mere om landsstyrelsens arbejde i 2016.

Organisatorisk næstformand

Simon Grum

Tlf: 31 95 31 27
E-mail: simon_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk

Se Simons profil

Politisk næstformand

Søren Bøllingtoft Knudsen


Tlf: 61 71 15 01
E-mail: soren.knudsen@urk.dk

Se Sørens profil

MENIGT MEDLEM

Henrik Hasseriis Gormsen
Tlf: 30 26 22 59
E-mail: henrik_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk

Se Henriks profil