Værktøjskassen

Som frivillig og medlem i Ungdommens Røde Kors har du adgang til en række værktøjer, som kan hjælpe dig i dit arbejde for udsatte børn og unge.

Refusionsseddel

Her kan du downloade og printe en refusionsseddel, hvis du har haft udgifter til transport eller udlæg. Hent guide til refusionssedler og guide til digitale refussionsedler

     

Samværspolitik

Her finder du Ungdommens Røde Kors' retningslinjer til forebyggelse af overgreb på børn/unge.

Hent samværspolitikken

VELKOMMEN TIL

Her kan du som ny frivillig få et overblik over de vigtigste dokumenter, du skal kende til.

Find dokumenterne her

Frivilligpolitik

Ungdommens Røde Kors' frivilligpolitik fastlægger de rammer, vi som frivillige arbejder og samarbejder under.

Hent frivilligpolitikken

Servicekatalog til frivillige

I servicekataloget kan du læse om de tværgående serviceydelser, du kan få gavn af fra sekretariatet.

Mangfoldighed

Her finder du undervisningsmateriale om emnerne rekruttering, modtagelse og fastholdelse.

Se undervisningsmaterialet

Manualer International

Her finder du vores egne manualer samt manualer fra andre organisationer, som vi tilpasser vores projekter.

Se manualerne

Udviklingsmodel

Her finder du en udviklingsmodel for LUR’er og styregrupper, som er en god hjælp til at udvikle det organisatoriske frivillige arbejde.

     

Børneattester

I Ungdommens Røde Kors indhenter vi børneattester på de frivillige for at sikre børn og unge mod overgreb af både fysisk og psykisk karakter og frivillige mod uretmæssige beskyldninger om overgreb. Der skal kun indhentes børneattest på dig, hvis du er frivilig på en aktivitet for børn og unge under 15 år.

Læs mere

Kursus-deltagerliste

Her finder du Ungdommens Røde Kors' kursusdeltagerliste. Listen skal udfyldes hver gang vi holder et kursus i Ungdommens Røde Kors og sendes til sekretariatet i København.

Hent kursusdeltagerlisten

Steder du kan henvende dig

Når livet gør ondt, er det godt at tale med nogen om det. Find det sted, som matcher dine behov.

Frivilligaftale til arbejde i asylcenter

Her kan du finde det dokument, du skal udfylde som aftale for dit frivillige arbejde i ét af Røde Kors' asylcentre.

Hent frivilligaftalen til Røde Kors' asylcentre

Underretnings- pligt

Få mere information om, hvornår du har pligt til at underrette, hvis du har mistanke om, at et barn eller en ung er udsat for omsorgssvigt eller overgreb.

Hent dokument om underretningspligt

Guide til styregrupper

Hent guiden til styregrupper

Erklæring på tro og love

Hvis du har brug for at udfylde en erklæring på tro og love - måske fordi du har mistet et bilag - kan du finde det her.

Hent skabelonen til Erklæring på tro og love

Indmeldelses-blanket

Det er nemmest at melde sig ind i Ungdommens Røde Kors på hjemmesiden. Alternativt kan du printe en indmeldelsesblanket og sende den med posten til sekretariatet.

Indmeldelsesblanket

PowerPoint-præsentation

Skal du holde oplæg om Ungdommens Røde Kors, kan du støtte dig til vores PowerPoint-præsentation, som giver en overordnet introduktion til organisationen. Du skal se præsentationen som et masterdokument, hvor du frit kan plukke og slette slides i. Første slide og de tre sidste slides kan du selv redigere i.

Hent Power Point-præsentationen

Skabeloner

Her kan du hente skabeloner i Ungdommens Røde Kors-design:

Hjælp til fundraising

Hvis du arbejder med fundraising som frivillig, kan du her hente skabeloner til hjælp:

HJÆLP TIL KOMMUNIKATION

Lav plakater og flyers i trykmaskinen, download logoer, hent vores kommunikationsmanual og udfyld bestillingsformularen til presse- og kommunikationsgaver. Vi har samlet alt relevant om kommunikation til dig.

Få hjælp til kommunikation

Facts om Ungdommens Røde Kors

Her kan du finde standardbeskrivelser af Ungdommens Røde Kors og facts om vores arbejde for udsatte børn og unge.

Læs mere

Tilladelse til foto og video

Hvis du skal tage billeder eller optage video fra en af Ungdommens Røde Kors' aktiviteter, skal du have tilladelse fra børnenes forældre.

Tilladelse til udflugt

Hvis din aktivitet tager børn med på tur, skal du have tilladelse fra børnenes forældre.

Hent tilladelse til udflugt

     

Økonomimanual

Økonomimanualen giver dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i Ungdommens Røde Kors.

Hent økonomimanualen

Internationale ansøgnings-skemaer

Vil du deltage i en af de internationale aktiviteter? Hent ansøgningsskemaerne til de internationale aktiviteter: