Strategi

I Ungdommens Røde Kors arbejder vi ud fra en strategisk ramme og en udviklingsplan, som vil guide vores prioriteringer i de kommende to år.

Strategisk ramme
Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation, og vi vokser fortsat. Vi ønsker at være til stede alle steder, hvor der er udsatte børn og unge, der har brug for vores indsats – også de steder, hvor der ikke er andre frivilligdrevne organisationer til stede. Vores ambitioner er store:

Vi vil et samfund, hvor alle er noget særligt for nogen.

Det betyder et samfund, hvor alle føler, de hører til og indgår i meningsfulde fællesskaber. Vejen er lang, udfordrende og spændende. Det er ambitiøst, men ikke umuligt. For at realisere vores ambition skal vi arbejde fokuseret og strategisk. Vi har derfor lagt en strategi med det udgangspunkt, at vi i de kommende år skal arbejde i tre spor med følgende mål:

 • Det skal være attraktivt at investere i alle udsatte børn og unge
 • Det skal være naturligt at tage ansvar, der rækker ud over én selv
 • Det skal være attraktivt at deltage i fællesskaber på tværs af sociale skel

Se den strategiske ramme

Udviklingsplan
Ungdommens Røde Kors' udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste strategiske indsatser, som Ungdommens Røde Kors skal arbejde med i en to-årig periode.

I udviklingsplanen indgår fire must win battles, som er kampe, vi skal vinde, hvis vi skal tættere på vores samfundsmål om et samfund, hvor alle er noget særligt for nogen:

 • Vi skaber nye måder at være frivillig på
 • Vi viser vejen til aktiv deltagelse i fællesskabet
 • Vi skaber et vidensfundament for udviklingen af vores indsatser
 • Vi viser den samfundsmæssige værdi ved at investere tid, omsorg og penge

Se udviklingsplanen

Landsstyrelsens arbejde
Det er landsstyrelsens ansvar, at Ungdommens Røde Kors arbejder ud fra den gældende strategi. Læs mere om landsstyrelsens arbejde i 2016.

HVEM ER VI?

Ungdommens Røde Kors er Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. 5000 frivillige udgør kernen i vores arbejde.

Læs mere om Ungdommens Røde Kors

HVAD GØR VI?

Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold.

Læs mere om vores aktiviteter

BLIV FRIVILLIG

Som frivillig er du med til at give udsatte børn og unge en ny fremtid. Vi har aktiviteter i Danmark og i udlandet.

Bliv frivillig

STØT

 • Frivillig
 • Medlem
 • Bidrag
 • Virksomhed

VEJEN TIL FREMTIDEN

I videoen kan du se rejsen mod vores nye strategi. Den er vanvittig ambitiøs, vi har store drømme, og vi glæder os til at komme i gang. Måske sammen med dig?