Organisation

Ungdommens Røde Kors er en selvstændig humanitær ungdomsorganisation under Røde Kors i Danmark og den internationale Røde Kors-bevægelse. Ungdommens Røde Kors blev stiftet i 1988 og er i dag Danmarks største humanitære ungdomsorganisation. Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold. Fra lektiehjælp og ferielejr til chat og væresteder. Unge frivillige i hele landet udgør kernen i vores arbejde.

Organisations-struktur

Ungdommens Røde Kors opererer med en flad hierarkisk struktur, som betyder, at det er nemt at få indflydelse som frivillig.

Læs mere om organisationsstrukturen

Røde Kors-bevægelsen

Ungdommens Røde Kors er en selvstændig humanitær ungdomsorganisation under Røde Kors i Danmark og den internationale Røde Kors-bevægelse.

Læs mere om bevægelsen

Advisory board

Vores advisory board består af eksperter og ledere, der leverer strategiske og faglige input til landsstyrelsen og sekretariatsledelsen.

Læs mere om Advisory Board

Landsstyrelse

Landsstyrelsen varetager den daglige foreningspolitiske ledelse af Ungdommens Røde Kors.

Læs mere om landstyrelsen

Vedtægter

Ungdommens Røde Kors' vedtægter er organisationens juridiske grundlag.

Se vedtægterne

Landsmøde

På landsmødet i oktober bestemmer medlemmerne, hvordan Ungdommens Røde Kors skal udvikle sig og hvem der skal lede organisationen.

Læs mere om landsmødet

Økonomi

Ungdommens Røde Kors er baseret på frivillig arbejdskraft. Vi skaber derfor mange aktiviteter og resultater for meget begrænsede økonomiske ressourcer.

Læs mere om økonomi

Sekretariat

Sekretariatets formål er at levere service, rådgivning og vejledning til de frivilligbaserede aktiviteter i Ungdommens Røde Kors.

Læs mere om sekretariatet

Principper i Røde Kors

Ungdommens Røde Kors arbejder på grundlag af de syv internationale Røde Kors-principper medmenne-skelighed, upartiskhed, neutralitet, uafhængighed, frivillighed, enhed og almen gyldighed.

Læs mere om Ungdommens Røde Kors' principper