Netværket for studerende fanger

Hvorfor er Netværket for studerende fanger blevet til?
Danske fængsler tilbyder ingen undervisning til indsatte, der er selvstuderende på HF-niveau eller videregående uddannelser. Mange indsatte tror ikke på, at de kan få et godt resultat på en uddannelse, og nogle tvivler endda på, at de overhovedet kan gennemføre. Derfor er den rette motivation afgørende for dem. Med en uddannelse står de bedre rustet til at bryde den kriminelle løbebane, når de igen kommer uden for fængslets mure.

Hvad er Netværket for studerende fanger?
Som frivillig kan du blive studiestøtte for en indsat. Den indsatte er typisk selvstuderende i ét eller flere HF-fag eller på en videregående uddannelse. Støtten foregår oftest i fængslet, men det kan også ske via brev og e-mail eller på uddannelsesinstitutionen, afhængigt af den indsattes situation. De fagområder den enkelte indsatte har behov for hjælp til matches med de frivilliges kompetencer og herefter formidles kontakten mellem de indsatte og studiestøtterne.

Hvorfor skal du være frivillig i Netværket for studerende fanger?
Som frivillig studiestøtte i Netværket for studerende fanger fungerer du som faglig sparringspartner for en ung indsat i et af landets fængsler eller arrester. Din indsats er med til at motivere den indsatte til at gennemføre uddannelsen. Som studiestøtte kommer du samtidig til at være en rollemodel for den indsatte.

Hvordan er du frivillig i Netværket for studerende fanger?
De frivillige bag Netværket for studerende fanger er primært unge studerende, der har lyst til at give andre en mulighed for at få en uddannelse. De frivillige ser aktiviteten som en chance for at hjælpe mennesker ud af en negativ udvikling. Det langsigtede mål med aktiviteten er at ruste de indsatte til et lovlydigt liv efter afsoning.

Når en indsat beder os om studiestøtte, forsøger vi at finde en frivillig, der har de faglige kompetencer, den indsatte har brug for. Hvis der for eksempel er brug for en sparringspartner til faget Matematik A, finder vi en frivillig, der er stærk på det område. Som frivillig i Netværket for studerende fanger yder du typisk studiestøtte to til fire gange om måneden. Alle frivillige, der deltager i projektet, skal have en ren straffeattest.

Som frivillig i Netværket for studerende fanger kan du blive studiestøtte for en indsat i Helsingør Arrest, Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Anstalten ved Herstedvester, Statsfængslet ved Horserød, Statsfængslet i Jyderup, Statsfængslet i Ringe, Nyborg Statsfængsel, Statsfængslet Søby Søgaard og Statsfængslet Møgelkær.

Hvis du er interesseret i at blive frivillig, kan du sende en mail til os, hvor du beskriver din faglige baggrund, din alder, hvor i landet du bor, og hvorfor du gerne vil være frivillig. Så kan vi sætte dig på ventelisten og kontakte dig, så snart der er en indsat, som har brug for støtte i nogle af de fag, du kan hjælpe med.

Du kan også søge på frivilligjob.dk, hvor vi annoncerer efter frivillige, så snart en indsat har et konkret behov for støtte. Endelig er du også altid velkommen til at skrive til os, hvis du har spørgsmål til aktiviteten.

Hvem skal du kontakte for at høre mere?
Netværket for studerende fanger: info.studerendefanger_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urkmail.dk
Styregruppeformand: Sarah på formand_nsf_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urkmail.dk
National konsulent: Jacob Høj Hedelund på jacob.hedelund_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk eller 28 95 66 45

UDDANNELSE OG LÆRING

Mange børn og unge i Danmark er udfordret af deres baggrund og levevilkår og har derfor behov for støtte til læring, for at kunne opnå lige muligheder for deltagelse i det danske samfund.

Læs mere om læring

HVAD GØR VI?

Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold.

Læs mere om vores aktiviteter

BLIV FRIVILLIG

Som frivillig er du med til at give udsatte børn og unge en ny fremtid. Vi har aktiviteter i Danmark og i udlandet.

Bliv frivillig

STØT

  • Frivillig
  • Medlem
  • Bidrag
  • Virksomhed