Nationale programmer

Vores nationale programmer udbreder og udvikler frivilligbaserede aktiviteter for specifikker grupper af udsatte børn og unge i Danmark. Programmerne er knyttet op på fondspartnerskaber og tager udgangspunkt i den mest opdaterede tilgængelige viden om målgruppen. Hvis du har spørgsmål til programmerne, kan du kontakte vicedirektør Merete Røll Lærke på merete_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk eller 50 99 90 41.

Frem i lyset

Med programmet Frem i lyset gennemfører vi i samarbejde med TrygFonden den hidtil største frivilligbaserede indsats overfor børn og unge i udkantsdanmark og socialt udsatte boligområder.

Læs mere om Frem i lyset

Plads til livet

Vi har indgået et partnerskab med Egmont Fonden, der skal hjælpe sygdomsramte børn og unge. Programmet Plads til livet skal sikre, at ingen sygdomsramte børn og unge føler sig alene midt i en livskrise.

Læs mere om Plads til livet

Let's Relate

Sammen med Nordea-fonden laver vi aktiviteter for og med flygtningebørn og -unge, så de får en god start på livet i Danmark.

Læs mere om Let's Relate