Ung På Linje og Ung Online

 

Hvad er Ung På Linje og Ung Online? 
Ung På Linje og Ung Online er et samtaletilbud til unge mellem 13 og 30 år, der mangler nogen at tale med om deres problemer og oplevelser.

Hvorfor er Ung På Linje og Ung Online blevet til?
Ung På Linje startede i 1990 som en telefonlinje under Ungdommens Røde Kors. I 1997 oprettede vi Europas første chatrådgivning Ung Online, som et tilbud til dem, der føler sig bedre tilpas med at kommunikere skriftligt.

Ca. 100 frivillige i København står for samtalerne, PR, efteruddannelse med videre. De frivillige er ikke uddannede rådgivere eller terapeuter. Ung På Linje og Ung Online er derfor ikke deciderede rådgivningslinjer, men gennem aktiv lytning hjælper vi de unge til at sætte ord på deres tanker og følelser. Både unge og frivillige er anonyme, da det er den bedste forudsætning for en åben og uforpligtende samtale.

Hvorfor skal du være frivillig i Ung På Linje og Ung Online?
Ung På Linje og Ung Online er en hjælp til unge, som mangler nogen at tale med om emner som ensomhed, familie, skole, uddannelse, mobning, selvmord, spiseforstyrrelser, sex, kærlighed og jalousi. Har du lyst og overskud til at hjælpe andre unge med at sætte ord på deres følelser, så er Ung På Linje og Ung Online måske noget for dig.

Hvordan er du frivillig i Ung På Linje og Ung Online?
De frivillige i Ung På Linje og Ung Online er mellem 20-30 år og med vidt forskellige baggrunde. Deres styrke er, at de er unge og derfor har erfaringer, der bringer dem på bølgelængde med brugerne. Samtalerne svinger meget i karakter, og de kan handle om både sjove og gode oplevelser, men også de hårde og svære. Derfor bruger og støtter vi hinanden meget i Ung På Linje og Ung Online.

Ung På Linje og Ung Online er et ung-til-ung-projekt og ikke en decideret rådgivningslinje. Det betyder, at du som frivillig ikke må varetage samtalearbejdet med de unge i Ung På Linje og Ung Online, hvis du er færdiguddannet inden for fagområder, der har en professionel, rådgivende funktion såsom psykolog, psykoterapeut eller coach. Men du må gerne være organisatorisk frivillig eller lignende. 

Alle frivillige gennemgår et grundkursus med fokus på ungdomspsykologi, samtaleteknik og aktiv lytning. Desuden modtager de fast supervision af psykologer og spændende muligheder for efteruddannelse.

Som frivillig hos Ung På Linje og Ung Online skal du enten chatte eller tale i telefon med de unge. Det er vigtigt, at du som frivillig lader samtalen foregå på den unges præmisser, og at I samarbejder om at finde frem til de handlemuligheder, den unge har. Din evne til at lytte og forstå vil gang på gang blive udfordret, hvad enten du sidder ved telefonen eller chatter. Hver aften er en udfordring, for du ved aldrig, hvad din næste samtale handler om. Det kan være en ung pige, der vil fortælle om sin søde kæreste. Eller en ung fyr, der er frustreret over sin mors druk og vold.

Du bliver en del af en aktivitet, som du sammen med andre unge frivillige er med til at udvikle. Det er en udfordring, der giver dig frihed og mulighed for at komme med nye idéer og få indflydelse.

Vi forventer, at du bruger cirka 20 timer om måneden som frivillig, og at du deltager i det organisatoriske arbejde som eksempel PR og efteruddannelse. Aktiviteten er hjemmehørende i København. Det er desværre ikke muligt at arbejde hjemmefra.

Der er optagelse af nye frivillige ca. to gange årligt - typisk omkring marts og september.

Vil du vide mere?
Gå til vores chat og telefonlinje
Læs mere om tavshedspligt, anonymitet og underretningspligt

Hvem skal du kontakte?
Projektleder Linnea Brammer på upl_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urkmail.dk
Nye frivillige: blivfrivillig_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.gmail.com
Samtaletilbuddet Ung på Linje: 70 12 10 00.
PR: ungpaalinje.pr_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.gmail.com
National konsulent: Christine Nørgaard Sørensen på christine_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk eller 61 38 08 80.

MENTORING OG RÅDGIVNING

Børn og unge udfordres hver dag, nogle har en gang i mellem brug for gode råd, støtte eller bare én at snakke med.

Læs mere om mentoring og rådgivning

HVAD GØR VI?

Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold.

Læs mere om vores aktiviteter

BLIV FRIVILLIG

Som frivillig er du med til at give udsatte børn og unge en ny fremtid. Vi har aktiviteter i Danmark og i udlandet.

Bliv frivillig

Har du brug for nogen at snakke med?

Alt kan deles. Både små og store ting. Vores unge frivillige sidder klar ved tasterne og telefonerne hver dag. Samtaletilbuddet er helt anonymt.

25 års kamp mod ungdomsproblemer

I år kan UngPåLinje holde 25-års jubilæum. Tilbuddet er stadig populært, og det er især tanker om selvmord, kærlighed, sex og ensomhed, der i dag fylder hos de unge.

Læs mere her

At græde på skrift

Selvom man skulle tro, at det var mere upersonligt at 'græde på skrift', har brugerne faktisk ofte lettere ved at åbne op på Ungdommens Røde Kors' chat UngOnline.

Læs mere her