Y Faktor

Hvorfor er Y Faktor blevet til?
Mange elever på landets HHX-uddannelser har svært ved at bestå eksamener og fuldføre deres uddannelse. Mange af dem har en anden etnisk baggrund end dansk. Uddannelsesfrafaldet dækker over en række personlige nederlag for eleverne, der ofte har svært ved at finde fodfæste i uddannelsessystemet.

Hvad er Y Faktor?
Y Faktor er et mentorprojekt, der giver lektiehjælp til unge på HHX-uddannelser i samarbejde med revisionsfirmaet KPMG. Vi hjælper eleverne gennem én-til-én-lektiehjælp eller giver lektiehjælp i små grupper.

Hvorfor skal du være frivillig i Y Faktor?
At de unge har kontakt til ressourcestærke personer, der kan støtte og motivere dem under deres uddannelse, gør en positiv forskel, i forhold til fastholde dem på handelsskolerne. Som frivillig kan du derfor være med til at øge chancen for, at den enkelte elev gennemfører sin uddannelse.

Hvordan er du frivillig i Y Faktor?
Ofte handler lektiehjælpen ikke om svære faglige forhold, men snarere om at bringe lys over en opgaveformulering, hjælpe med at overkomme sproglige udfordringer eller om at motivere eleverne til at levere den indsats, der er påkrævet. De fleste af eleverne er i fare for at dumpe deres eksamener og derfor er der, som frivillig, stor mulighed for at gøre en markant forskel for eleverne.

Som frivillig arbejder du med eleverne én til tre timer om ugen eller hver 14. dag afhængig af behovet. Det er et krav, at du selv har bestået en HHX-uddannelse.

Hvem skal du kontakte?
National konsulent Ulla Lundby Christensen på ulla_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk eller 28 95 66 08

LÆRING

Mange børn og unge i Danmark er udfordret af deres baggrund og levevilkår og har derfor behov for støtte til læring, for at kunne opnå lige muligheder for deltagelse i det danske samfund.

Læs mere om læring

HVAD GØR VI?

Vi hjælper børn og unge med problemer som ensomhed, misbrug, fattigdom og vold.

Læs mere om vores aktiviteter

BLIV FRIVILLIG

Som frivillig er du med til at give udsatte børn og unge en ny fremtid. Vi har aktiviteter i Danmark og i udlandet.

Bliv frivillig

STØT

  • Frivillig
  • Medlem
  • Bidrag
  • Virksomhed

Mentorforløb giver menneskeligt overskud

At være mentor giver mulighed for at gøre en forskel for unge mennesker, men det giver også socialt overskud, fortæller 26-årige Niclas.

Læs mere her