Klubber og væresteder

I et turbulent børne- og ungdomsliv, er der behov for frirum med tryghed, glæde og gode netværk. Ved deltagelse i trygge fællesskaber med gode oplevelser gives udsatte børn og unge energi på livet. Her kan du læse om vores aktiviteter med fokus på netværk og oplevelser.

Børnecaféer på hospitaler

Børnecaféer er et tiltrængt frirum for indlagte børn. Her kan de få sygdommen lidt på afstand og hygge sig med andre børn og frivillige.

Læs mere om børnecaféer på hospitaler

Aktiviteter på døgn-institutioner

En aktivitet for børn og unge som er anbragt på døgninstitutioner på grund af problematikker som vold, misbrug og omsorgssvigt. De frivillige engagerer sig i børnene og er sammen om en aktivitet.

Læs mere om aktiviteter på døgninstitutioner

Aktiviteter med unge flygtninge

Ungdommens Røde Kors laver aktiviteter for unge flygtninge i kommunerne, hvor de bliver placeret efter de har fået opholdstilladelse

Læs mere om aktiviteterne med unge flygtninge

Ungecaféer på hospitaler

Tiden for unge, der er indlagt på hospitalet kan være rigtig svær. Ungecaféerne på hospitalerne fungerer som et fristed for de unge, hvor de kan tage en pause fra deres sygdom.

Læs mere om ungecaféerne på hospitalerne

Klubber

Ungdommens Røde Kors har klubber eller caféer for børn og unge i hele landet. Ungdommens Røde Kors-klubberne er et frirum, hvor udsatte børn og unge har mulighed for at få nogle gode oplevelser og ikke mindst skabe venskaber.

Læs mere om klubber

Plebiz+

Plebiz+ hjælper med at skabe et netværk og positive oplevelser for unge hjemløse. I Plebiz+ giver vi de unge hjemløse oplevelser væk fra herbergerne og støtter dem på deres vej mod en selvstændig tilværelse.

Læs mere om Plebiz+

Ungeklubber på psykiatriske afdelinger

Klubberne på de ungdomspsykiatriske afdelinger er for unge, som i en periode er indlagt på enten åbne eller skærmede afdelinger.

Læs mere om ungdomsklubber på psykiatriske afdelinger

Spilopperne

Spilopperne laver aktiviteter for og med børn og unge på kvindekrisecentre i Danmark. Formålet med aktiviteterne er at give børnene nogle gode oplevelser, og et frisk pust i en hverdag, der ikke altid er lige nem.

Læs mere om Spilopperne

Mandagsklubben

Unge uledsagede flygtninge, kvoteflygtninge og asylansøgere kommer til landet uden forældre og andre slægtninge. Der er mange, der har sparsomt med sociale relationer og netværk i Danmark. Som frivillig er du med til at lave aktiviteter med de unge, så de kan starte et netværk.

Læs mere om aktiviteterne for Mandagsklubben

Plexus

Plexus er et værested for udsatte unge mellem 20 og 35 år. Det er et frirum, der har til formål at skabe social kontakt og netværk mellem unge i samme situation. Et fristed, hvor udsatte unge kan få nogle positive oplevelser.

Læs mere om Plexus

Aktiviteter på asylcentre

Børn og unge der venter på at få asyl i Danmark lever ofte en tilbagetrukket tilværelse i forhold til resten af det danske samfund.

Læs mere om aktiviterne på asylcentre

Legekammeraterne

I Legekammeraterne laver vi aktiviteter for børn af traumatiserede flygtninge. Vi giver børnene et frirum og en mulighed for at spejle sig i ressourcestærke, unge voksne.

Læs mere om Legekammeraterne