Rejs ud

Hvorfor sender Ungdommens Røde Kors unge frivillige ud i verden?
Ungdommens Røde Kors sender frivillige til vores partnerorganisationer for at støtte udviklingen af organisationernes kapacitet og for at skabe en bæredygtig ungdomsstruktur og styrke unges muligheder for indflydelse.

For Ungdommens Røde Kors er udvekslingen af frivillige altid et led i vores udviklingsarbejde – og ikke et mål i sig selv. Vi sender altså ikke unge danske frivillige af sted for at arbejde på eksempelvis børnehjem, hvor de fratager unge i vores partnerlande opgaver, som de selv kan varetage.

Hvorfor skal du rejse ud med Ungdommens Røde Kors?
Som udsendt frivillig på Ungdommens Røde Kors' internationale projekter støtter du udviklingen af de frivilliges potentiale ved at skabe bedre rammer for unges aktive deltagelse i deres samfund gennem frivilligt humanitært arbejde.  Du er med til at motivere, erfaringsudveksle og i dialog og samarbejde med lokale unge opbygge ung-til-ung aktiviteter der gør en forskel og giver mening for de lokale unge.  

Hvem sender Ungdommen Røde Kors ud?
I Ungdommens Røde Kors lægger vi vægt på kvalitet frem for kvantitet. Derfor sender vi frivillige af sted i forhold til det behov, der er i vores partnerorganisationer. Udvælgelsen af de udsendte frivillige foregår på baggrund af en motiveret ansøgning, hvor ansøgeren fortæller os om sin interesse i udviklingsarbejde, erfaring indenfor frivilligt arbejde, og hvorledes han/hun kan bidrage til organisationens arbejde.

Hvis du søger om rejse ud med Ungdommens Røde Kors skal du brænde for udviklingsarbejde, have lyst til at gøre en forskel og blive tildelt et ansvar.

Som frivillig i Ungdommens Røde Kors’ internationale arbejde vil du indgå i en engageret og målrettet organisation, der arbejder for bedre vilkår for udsatte børn og unge i Mellemøsten og på Grønland.

Ungdommens Røde Kors arbejder ud fra en ung-til-ung tilgang, hvor vi er i øjenhøjde med vores målgruppe og gennem ligeværdigt samarbejde styrker hinanden i fællesskab. Vores udsendte frivillige er derfor unge i alderen 20-30 år.

Vil du rejse ud med Ungdommens Røde Kors?
I Ungdommens Røde Kors har vi ikke faste aftaler med vores partnere omkring udsendelse af frivillige. Det er det umiddelbare behov, der afgør hvornår og hvor mange frivillige der er brug for. Er du interesseret i at rejse ud med Ungdommens Røde Kors, skal du holde dig opdateret under ’ledige stillinger’ på urk.dk, hvor vi slår alle aktuelle stillinger op.

Når man er udsendt som frivillig til  Mellemøsten vil man blive mødt af mange forskellige typer udfordringer, herunder nationale sikkerhedsforhold. I Ungdommens Røde kors prioriterer vi derfor, at vores frivillige har stor erfaring og modenhed. Ønsker du at være frivillig i Palæstina og Jordan skal du være fyldt 25 år. Vi lægger også vægt på, at du har erfaring med frivilligt arbejde, meget gerne i Røde Kors bevægelsen.  

Internationale lejre
Er du allerede frivillig i Ungdommens Røde Kors, har du mulighed for at komme med på internationale lejre verden over. På lejrene mødes frivillige fra hele verden, deltager i workshops og udveksler erfaringer. Lejrene afholdes en gang årligt og opholdet var normalt en til to uger. Opslag om internationale lejre kommer på hjemmesiden og her kan man også læse om krav, tilmeldingsfrist mm.

Hvem skal du kontakte?
Grønland: Maria Dyrberg på maria_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk eller 50 85 53 55
Mellemøsten: Kara Djurhuus på kara_@If you can read this, please upgrade to a modern browser.urk.dk eller 35 37 25 55

INTERNATIONALT ARBEJDE

I samarbejde med internationale partnerorganisationer, opbygges børn og unges kapacitet til at varetage egne og andres liv.

Læs mere om Internationalt arbejde

International profil

I Ungdommens Røde Kors arbejder vi for at forbedre udsatte unges liv og styrke deres muligheder for indflydelse på deres fremtid og deres samfund. Vi samarbejder med lande i Afrika, Mellemøsten og Europa.

Læs mere om vores internationale profil

Unge i konflikt

I Norduganda arbejder Ungdommens Røde Kors specifikt med unge, der er påvirket af krig og konflikt. Erfaringerne herfra tager vi med os i arbejdet med unge i konflikt.

Læs mere om unge i konflikt

STØT

  • Frivillig
  • Medlem
  • Bidrag
  • Virksomhed